Επίθεση με βρισιές και φρούτα

Επίθεση με βρισιές και φρούτα δέχτηκαν οι διακεκριμένοι Έλληνες καθηγητές…

Που ήρθαν από τα υποανάπτυκτα πανεπιστήμια του ξεπουλημένου εξωτερικού…

Για να αξιολογήσουν το πνευματικό κοίτασμα του ελληνικού πανεπιστημίου στη Μαναβονομική Αθηνών!!.