Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών [προσθήκες, διαγραφές και μεταβολές ποσοστού στάθμισης].

Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου  2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Απρίλιος 2015 – Σεπτέμβριος  2015:.

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

  • Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οκτώ (8) προσθήκες, οκτώ (8) διαγραφές και καμιά (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

  • Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης

 

Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2015.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας των συναλλαγών της συνεδρίασης της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.

Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

* ,