Εν ολίγοις οι τεχνικές προσεγγίσεις για Ftse25, Γεν. Δείκτη και ΟΠΑΠ

FTSE 25 

Είσοδο πλέον έχουμε με νέο υψηλό κλείσιμο από το πρόσφατο 184.

Το 175 και 170 είναι κοντινές στηρίξεις σε περίπτωση διόρθωσης

Ενώ μία κατοχύρωση του 184 το πιο πιθανό είναι να μας δώσει κίνηση στις 194 μονάδες.

______

ΓΔ

Πλέον το stop μας κατεβαίνει στις 631 μονάδες.

Κατοχύρωση του επιπέδου μπορεί να μας δώσει κίνηση προς τις 665-670 μονάδες.

Οι 609 είναι κοντινή στήριξη και βραχυπρόθεσμη τάση

Ενώ διάσπαση μπορεί να μας φέρει στις 582.

______

 

ΟΠΑΠ

Αγοραστικό σήμα από τον ΟΠΑΠ με το 650 να γίνεται σημαντική στήριξη

Ενώ μία διάσπαση του 7 που είναι κοντινή αντίσταση μπορεί να μας φέρει στο 737.

_____

 

* ,