Εν ολίγοις, η τεχνική εικόνα που διαμορφώνεται σε γδ και ftse25

Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης που έχασε οριακά το επίπεδο των 187 μονάδων (-1,43% στις 186,76 μον.) να σημειωθεί ότι έχει επόμενο επίπεδο στήριξης τις 185 μονάδες.

Ενώ το αντίστοιχο των 190-191 μονάδων αποτελεί τώρα την πλησιέστερη αντίσταση, με κύρια τις 193 μονάδες που δίνει και είσοδο.

“Intraday position short” με “stop” τις 193 μονάδες.

Στην περίπτωση του Γενικού Δείκτη, οι 640 – 642 μονάδες είναι η πρώτη αντίσταση και οι 652 μονάδες το “stop” στο “short” σε “intraday” γράφημα. 

Η στήριξη θα δοθεί στις 603-595 μονάδες.

* ,