Εντός Ιανουαρίου ο αναπτυξιακός νόμος - Παράταση μέχρι τον Ιούλιο για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Εντός Ιανουαρίου ο αναπτυξιακός νόμος – Παράταση μέχρι τον Ιούλιο για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

04.01.2016 00:03

 

Εντός του Ιανουαρίου ολοκληρώνεται το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου που θα παρέχει ελκυστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση νέων επενδυτικών προγραμμάτων και θα συμβάλλει, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας σε ανακοίνωσή του με την οποία γνωστοποιεί ότι τις επόμενες μέρες θα προχωρήσει σε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των υπαγόμενων στο Ν. 3299/2004 επενδυτικών σχεδίων, η οποία λήγει στις 31/12/2015, παρατείνεται για το σύνολο των σχεδίων μέχρι τις 30/6/2016. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το 50% της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2016, θα τυγχάνουν επιπλέον παράτασης, προκειμένου να ολοκληρώσουν το σύνολο της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2017.

Παράλληλα λαμβάνονται οργανωτικά και θεσμικά μέτρα για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων των νόμων αυτών, προκειμένου εντός της νέας προθεσμίας να επιλυθούν οι υπάρχουσες εκκρεμότητες και να ολοκληρωθούν οι ώριμες επενδύσεις επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας.

Όπως διαπιστώθηκε από πρόσφατη εσωτερική έρευνα του υπουργείου Οικονομικών, στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους υπήρξε χαμηλός βαθμός αποτελεσματικότητας. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα δημιουργήθηκαν ελάχιστες και «ακριβές» θέσεις εργασίας, ενώ τόσο η αξιολόγηση όσο και οι έλεγχοι των επενδυτικών σχεδίων, υπήρξαν ανεπαρκείς δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Σχετική εικόνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο Νόμο 3299/2004 εντάχθηκαν επενδύσεις ύψους 22,5 δισ. ευρώ με επιδοτήσεις άνω των 9 δισ. ευρώ, αλλά δημιουργήθηκαν λιγότερες από 40.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι επηρέασαν ελάχιστα τη διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας. Το 95% των επενδυτικών σχεδίων ήταν χαμηλής και σχετικά χαμηλής τεχνολογίας. Δυο κλάδοι, της ενέργειας και του τουρισμού, συγκέντρωσαν ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό τόσο των επενδυτικών σχεδίων (γύρω στο 43%), όσο και του προϋπολογισμού, καθώς άγγιξε το 72% στο Ν. 3908/2011.

Η έρευνα κάνει λόγο και για επιβάρυνση του δημοσίου από τα σημαντικά ποσοστά επιτυχίας των αιτήσεων για υπαγωγή στους αναπτυξιακούς νόμους, την στιγμή που «η αξιολόγησή τους και οι έλεγχοι κατά την υλοποίησή τους, ήταν ανεπαρκείς, σε κάποιο βαθμό ίσως και προσχηματικοί, και επιπλέον συχνά δημιουργούσαν μεγάλες καθυστερήσεις».

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά επιτυχίας έφτασαν στο 67% για τον Ν. 2601/1998, περίπου στο 80% για τις δύο φάσεις του Ν. 3299/2004 και στο 65,3% για τον Ν. 3908/2011. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι εάν το ποσοστό εγκρίσεων για τον Ν. 3299/2004 ήταν στο 60% και όχι στο 80%, η επιβάρυνση του Δημοσίου θα είχε περιοριστεί κατά 2,37 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Σχετική εικόνα

 Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος…

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια.

Στο επίκεντρό του θα βρίσκονται τα επιχειρηματικά δίκτυα, η νεανική και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα επιχειρηματικά δίκτυα, η κοινωνική οικονομία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι νέοι επιστήμονες. Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Συγκεκριμένα οι πέντε άξονες προτεραιότητας που θα περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι:

– Γενική επιχειρηματικότητα.

– Οριζόντιες ενισχύσεις.

– Καθεστώτα ενισχύσεων.

– Τοπικές – περιφερειακές αλυσίδες αξίας, χωρικά – κλαδικά σχέδια στρατηγικής σημασίας.

– Ειδικό καθεστώς για εμβληματικές επενδύσεις.

Σχετική εικόνα

Στις 30/9 η εκταμίευση του συνόλου των δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

 

Εν τω μεταξύ η 30η Σεπτεμβρίου 2016 ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την εκταμίευση, στις επιχειρήσεις, του συνόλου των δανείων που παρέχονται στο πλαίσιο των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Αυτό ορίζει απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υφυπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης και δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, είναι δυνατόν να προκύψουν κατά περίπτωση ποσά -ανά περιφέρεια της χώρας- τα οποία για διαχειριστικούς λόγους δεν θα επιτευχθεί να διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του ταμείου εντός της διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ η εξυγίανση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί πρώτιστη και μέγιστη προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας εκταμίευσης, αποφασίστηκαν και τα εξής:

– «Οι τόκοι από πληρωμές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ή σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, οι εισπράξεις και οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, μετά την αρχική επένδυσή τους από Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής σε επιχειρήσεις ή απομένουν, μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006, Άρθρο 78, §7 και τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην πολιτική εξόδου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, όπως αυτή θα περιγραφεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης».

– «Πόροι του ταμείου, για τους οποίους, μετά από σχετικές αναφορές προόδου του δικαιούχου, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εν όλω ή εν μέρει και ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφερε, με εισήγηση της ασκούσας καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ».

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017