ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Τα καλά νέα συνεχίζονται…

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

Τα καλά νέα συνεχίζονται. Καθώς το κόστος καυσίμων παραμένει αρκετά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι βοηθώντας την μείωση του κόστους πωληθέντων η ζήτηση δεν έδειξε κάποια σημαντική κάμψη βοηθώντας στην βελτίωση των περιθωρίων. 

Σε επίπεδο ζήτησης ο Αύγουστος έκλεισε με οριακή μείωση (-0,4%) ωστόσο στο δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος καταγράφεται αύξηση της ζήτησης είναι 0,8%. 

Το φυσικό αέριο έχει αυξήσει την συνεισφορά του κατά 31%, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια κατά 23,6% και οι ΑΠΕ κατά 23,6% τον Αύγουστο. 

Η εικόνα είναι πολύ ικανοποιητική όχι μόνο για την ΔΕΗ αλλά και για τους άλλους παραγωγούς σε ΑΠΕ και θερμικά εργοστάσια, ζητούμενο ωστόσο παραμένει ο βαθμός καθυστέρησης πληρωμής των λογαριασμών και η συσσώρευση των απαιτήσεων.