ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και εικόνα 9μήνου σε αριθμούς…(όταν θέλουν τα… παιδιά γίνονται πολύ… LARGE) | Mikrometoxos.gr

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και εικόνα 9μήνου σε αριθμούς…(όταν θέλουν τα… παιδιά γίνονται πολύ… LARGE)

30.11.2015 00:01

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και εικόνα 6μήνου σε αριθμούς…

 

ΚΕΡΔΗ: 5,53 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 28,7 εκατ. από 22,9 εκατ.

EBITDA: 21,04 από 15,6 εκατ. ευρώ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 144 εκατ. από 145,7 εκατ.

ΤΑΜΕΙΟ: 6,5 εκατ. ευρώ από 28,75 εκατ. ευρώ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 16,7 από 10 εκατ. [λειτ.δρ.] από 15,7 εκατ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 333,6 εκατ. από 330,47 εκατ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 212,7 εκατ. από 215,44 εκατ.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 116,02 εκατ. από 110,46 εκατ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 18 άτομα από 14.

ΑΜΟΙΒΕΣ “Εlite”: 535,8 χιλ. ευρώ

ΚΦΣΗ: 56.96 εκατ. ευρώ

P/E: μονοψήφιο

P/BV: 0,49

Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης: 1,19

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΑΑ 22 Ιουλίου 2014 στη τιμή των… 1,7000!!!!!!!!!!!! (όταν θέλουν τα παιδιά γίνονται πολύ… LARGE)

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017