ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και εικόνα 6μήνου σε αριθμούς… | Mikrometoxos.gr

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και εικόνα 6μήνου σε αριθμούς…

31.08.2015 11:33

ΚΕΡΔΗ: 4,26 εκατ. ευρώ από 3,1 εκατ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 19,2 εκατ. από 16,9 εκατ. EBITDA: 14,5 από 12 εκατ. ευρώ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 147 εκατ. από 145,7 εκατ. ΤΑΜΕΙΟ: 5,8 εκατ. ευρώ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 13,6 από 10 εκατ. [λειτ.δρ.] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 337,8 εκατ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 218,2 εκατ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 114,7 εκατ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 19 άτομα από 14. ΚΦΣΗ: 52,2 εκατ. P/E: μονοψήφιο P/BV: 0,46 Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης: 1,24

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017