ΕΛΣΤΑΤ: Χωρίς επιφυλάξεις από την Eurostat τα στατιστικά στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τηn σταθερή και εδραιωμένη πλέον αποδοχή των δημοσιονομικών στατιστικών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ
.
Οι δημοσιονομικές στατιστικές της Ελλάδος δημοσιεύτηκαν από τη Eurostat χωρίς επιφυλάξεις για δωδέκατη συνεχή φορά από το Νοέμβριο 2010, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
.
Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, καταδεικνύει την σταθερή και εδραιωμένη πλέον αποδοχή των δημοσιονομικών στατιστικών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ ως στατιστικών στοιχείων που ικανοποιούν πλήρως τους κανόνες και τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και των διεθνών στατιστικών προτύπων γενικότερα, και επιβεβαιώνει τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή σταθερά αξιόπιστων στατιστικών.
.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurostat δημοσίευσε στις 21/04/2016 τα στοιχεία της πρώτης κοινοποίησης για το έτος 2015 του ελλείμματος και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, μαζί με τις επανεκτιμήσεις των αντίστοιχων στοιχείων για τα έτη 2012, 2013 και 2014, για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δελτίο Τύπου 76/2016-21 Απριλίου 2016 της Eurostat είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της
  • Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7235991/2-21042016-AP-EN.pdf/50171b56-3358-4df6-bb53-a23175d4e2de

Οι δημοσιονομικές στατιστικές της Ελλάδος δημοσιεύτηκαν από τη Eurostat χωρίς επιφυλάξεις για δωδέκατη συνεχή φορά από το Νοέμβριο 2010.  Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σταθερή και εδραιωμένη πλέον αποδοχή των δημοσιονομικών στατιστικών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ ως στατιστικών στοιχείων που ικανοποιούν πλήρως τους κανόνες και τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και των διεθνών στατιστικών προτύπων γενικότερα, και επιβεβαιώνει τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή σταθερά αξιόπιστων στατιστικών.

.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δημοσιονομικές στατιστικές της Ελλάδος για το 2015 και για την περίοδο 2012- 2014, οι οποίες καταρτίστηκαν για την πρώτη κοινοποίηση (Απριλίου) στα πλαίσια της ΔΥΕ 2016, μπορείτε να ανατρέξετε στο από 21 Απριλίου 2016 Δελτίο Τύπου της EΛΣΤΑΤ: