ΕΛΠΕ: Τιμή στόχου 6,5000 ευρώ από την IBG και δυνητική αύξηση 68%

Η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή-στόχο των 6,50 ευρώ και την σύσταση ΑΓΟΡΑ για την μετοχή της εισηγμένης…

ΑΝΑΛΥΤΕΣ IBG: Κάνουν λόγο για εκτιμώμενα καθαρά κέρδη 49 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο αυξημένα κατά 172,2% συγκριτικά με τα 18 εκατ. του 2015…

Προβλέπουν 151 εκατ. για τα ebitda και διατηρούν την τιμή στόχο των 6,5000 ευρώ (δυνητικά περιθώρια ανόδου 68% με τιμή 3,8600), με την σύσταση να παραμένει κι αυτή σταθερή (ΑΓΟΡΑ)

Τα ΕΛΠΕ ανακοινώνουν αποτελέσματα στις 11 Μαίου

* ,