ΕΛΠΕ: Στα 6,50 από 6,80 ευρώ μειώνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή τους η IBG

ΕΛΠΕ: Στα 6,50 από 6,80 ευρώ μειώνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση “ΑΓΟΡΑ” για τον τίτλο. 

Οπως αναφέρουν οι αναλυτές της η μείωση στην τιμή-στόχο αντανακλά τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για τα περιθώρια διύλισης και τις υψηλότερες ζημιές των ΕΛΠΕ από αποθέματα. 

Η IBG ωστόσο σημειώνει ότι τα περιθώρια θα παραμείνουν πάνω από το μέσο όρο για μεγαλύτερη περίοδο, ενώ μειώνει και το κόστος κεφαλαίου λόγω χαμηλότερου risk premium χώρας. 

Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύεται στα 3,85 ευρώ και τα δυνητικά ανοδικά περιθώριά της είναι αρκούντως αξιόλογα αφού εμφανίζουν δυνατότητα έως και 2,65 ευρώ τουτέστιν +68,8%.