ΕΛΠΕ: "Καίνε χρήμα" με υψηλές ταχύτητες - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΛΠΕ: “Καίνε χρήμα” με υψηλές ταχύτητες

01.06.2016 11:36

http://www.euro2day.gr/

Κατά 1,38 δισ. ευρώ μειώθηκαν στο α’ τρίμηνο τα ταμειακά διαθέσιμα από αρνητικές καθαρές ταμειακές ροές. Η ζημία για τον όμιλο από τα capital controls. Οι μεγάλες αυξομειώσεις στις ταμειακές ροές και τα… ερωτήματα για τα ΕΛΠΕ.

Με υψηλούς ρυθμούς «έκαψαν» χρήμα στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης τα ΕΛΠΕ με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να επιδεινωθεί η σχέση καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια.

Ειδικότερα ο όμιλος εμφάνισε στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης αρνητικές ταμειακές ροές 1,38 δισ. ευρώ, επίδοση που αποτελεί πιθανότατα ρεκόρ για περίοδο τριμήνου, μεταξύ του συνόλου των εγχώριων επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα ήταν τα ταμειακά του διαθέσιμα να συρρικνωθούν στα 720 εκατ. ευρώ και να επιδεινωθεί ο καθαρός δανεισμός (2,5 δισ.) καθώς και η σχέση του προς τα ίδια κεφάλαια κατά 750 μονάδες βάσης!

Ένα σημαντικό μέρος της παραπάνω επίδοσης οφείλεται σύμφωνα με τις σημειώσεις που συνοδεύουν την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση τριμήνου στα capital controls.

Η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΛΠΕ, να υπάρξει σημαντικός περιορισμός της ανοικτής πίστωσης από προμηθευτές.

Ως εκ τούτου, ο όμιλος μείωσε στο α’ τρίμηνο τις υποχρεώσεις του προς προμηθευτές κατά 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2015.

Η καθαρή μείωση βέβαια είναι της τάξης του 1,4 δισ. ευρώ καθώς οι υποχρεώσεις προς το Ιράν αναταξινομήθηκαν και πήγαν στις μακροπρόθεσμες, βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο που υπέγραψαν ΕΛΠΕ και NIOC.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η διοίκηση στους αναλυτές, οι ταμειακές ροές θα ανακάμψουν στο υπόλοιπο του έτους χάρη στη βελτίωση των περιθωρίων διύλισης και την αύξηση των υποχρεώσεων.

Με δεδομένο πάντως ότι και στα αμέσως προηγούμενα τρίμηνα ο όμιλος ΕΛΠΕ εμφάνισε εντυπωσιακές διακυμάνσεις στην παραγωγή ταμειακών ροών εγείρονται ερωτήματα για την πολιτική που ακολουθείται.

Αν μάλιστα συνυπολογισθεί ότι η περυσινή χρονιά ήταν μία από τις καλύτερες, ιστορικά, για τον κλάδο και το free cash flow της ΕΛΠΕ ανήλθε μόλις σε 106 εκατ. ευρώ, τα ερωτήματα εντείνονται..

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017