ΕΛΠΕ: Η κερδοφορία συνεχίστηκε και το γ΄τρίμηνο | Mikrometoxos.gr

ΕΛΠΕ: Η κερδοφορία συνεχίστηκε και το γ΄τρίμηνο

16.10.2015 00:39

Μείωση του δανεισμού και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας αποτελούν τους στόχους του ομίλου ΕΛΠΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των ΕΛΠΕ η κερδοφορία του Α΄ Εξαμήνου 2015 (EBITDA 299 εκατ.) συνεχίστηκε και το Γ΄ Τρίμηνο ενώ αναμένεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο ως το τέλος του έτους.

Για το 2016, στόχος είναι το EBITDA να υπερβεί τα 650 εκατ. ενώ, για την περίοδο 2017-2020, στόχος είναι να υπερβεί τα 800 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στον πενταετή στρατηγικό σχεδιασμό, τους στόχους και τις δράσεις του ομίλου για την περίοδο 2016-2020 εντάσσονται:

  • Η υλοποίηση του διετούς προγράμματος ολιστικής ασφάλειας που εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη και προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου.
  • Συγκεκριμένες δράσεις για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.
  • Μέτρα για την ενδυνάμωση και βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας και την καλύτερη επικοινωνία με τους εργαζόμενους του Ομίλου, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία κλίματος αριστείας, εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, την αμεροληψία, αξιοκρατία και αναγνώριση των δεξιοτήτων και της προσφοράς των εργαζομένων.

Εν τω μεταξύ το διοικητικό συμβούλιο των Ελληνικών Πετρελαίων, με τη συμμετοχή και των δύο νέων μελών που διόρισε το Ελληνικό Δημόσιο σε αντικατάσταση ισαρίθμων, συνεδρίασε χθες και ενέκρινε:

– τη δραστική αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του Ομίλου, με έμφαση σε κρίσιμους τομείς, στο πλαίσιο της οποίας: αναβαθμίζονται σε Γενικές Διευθύνσεις και αναδιοργανώνονται η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η Διεύθυνση Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων και οι ενοποιημένες Υπηρεσίες Εμπορίας. Επίσης αναβαθμίζονται και αναδιοργανώνονται οι Διευθύνσεις ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβάλλοντος των Διυλιστηρίων, προμηθειών Ομίλου και πληροφορικής και Συστημάτων Ομίλου. Τοποθετούνται τρεις νέοι Γενικοί Διευθυντές, 8 Ανώτεροι Διευθυντές και 8 Διευθυντές, όλοι προερχόμενοι από το έμπειρο και δοκιμασμένο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου

Επίσης αποφασίσθηκε η μείωση των συνολικών ετήσιων αμοιβών του Εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των Ανώτερων και Ανώτατων Διευθυντικών στελεχών. Συγκεκριμένα ο εκτελεστικός πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος μειώνουν τις σταθερές ετήσιες αμοιβές τους κατά 10% και τις μεταβλητές αμοιβές τους κατά 40%. Παράλληλα στο εξής, οι νέοι Γενικοί και Ανώτεροι Διευθυντές θα λαμβάνουν ετήσιες σταθερές αμοιβές μειωμένες κατά 15% από τους αντίστοιχους μέσους όρους που ισχύουν σήμερα.

Επιπλέον, επανεξετάζεται η μισθολογική πολιτική στελεχών του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση, εντός του 2015, της ετήσιας έρευνας αμοιβών από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις νέες τάσεις και συνθήκες στην οικονομία και την κοινωνία.

——–

Το Ελληνικό Δημόσιο με επιστολή των συναρμοδίων υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωστοποίησε, στα Ελληνικά Πετρέλαια τον διορισμό των κ.κ. Ιωάννη Ψυχογυιό και Δημήτριο Κοντοφάκα ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της.

Τα ανωτέρω μέλη αντικαθιστούν τους Ανδρέα Σιάμισιη και Σωτήρη Κοντονάσιο, οι οποίοι είχαν διοριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 2765 από 4.5.2015 επιστολής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 15.10.2015, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής: Ως εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, πρόεδρος, Γρηγόριος Στεργιούλης, διευθύνων σύμβουλος, Ιωάννης Ψυχογυιός, σύμβουλος και Γεώργιος Αλεξόπουλος σύμβουλος.

 

Ως μη εκτελεστικά μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, σύμβουλος Γεώργιος Γρηγορίου, σύμβουλος, Στρατής Ζαφείρης, σύμβουλος, Δημήτριος Κοντοφάκας, σύμβουλος, Γεώργιος Μαλόγλου, σύμβουλος, Παναγιώτης Οφθαλμίδης, σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων, Θεόδωρος Πανταλάκης, σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας, Σπυρίδων Παντελιάς, σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας και Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου έχει ορισθεί μέχρι την 26.06.2018.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017