Ελληνικά Πετρέλαια: Τι αφορά η δεσμευμένη κατάθεση των 155,56 εκατ. ευρώ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελληνικά Πετρέλαια: Τι αφορά η δεσμευμένη κατάθεση των 155,56 εκατ. ευρώ

19.11.2015 14:33

Της Μαρίας Καραμέτου**

 

Η δεσµευµένη κατάθεση των  155,56 εκατ. ευρώ από το σύνολο ρευστών διαθεσίµων του ομίλου που ανέρχεται στις 30.9.2015 σε 793,81 εκατ. ευρώ σχετίζεται µε δανειακή σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς , η οποία έχει ως σκοπό την παροχή εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (“EIB”) για την δανειακή διευκόλυνση Β ύψους €200 εκατ., η οποία έχει συναφθεί µεταξύ της Εταιρείας και της τελευταίας.

Στις 30 Σεπτεµβρίου 2015, και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα σταδιακής αποπληρωµής, το ανεξόφλητο υπόλοιπο της δανειακής διευκόλυνσης Β, ανήλθε στα €156 εκατ., ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου µε την Τράπεζα Πειραιώς στα €156 εκατ..

Η εγγύηση έληξε στις 15 Ιουνίου 2015 και ανανεώθηκε για ένα ακόµη έτος. Η επίπτωση του δανείου και της κατάθεσης αποτελεί ταυτόχρονη αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού χωρίς να επηρεάζει τον καθαρό δανεισµό και την καθαρή θέση του Οµίλου.

 

—————————–

**Η Μαρία Καραμέτου είναι πολιτικός και οικονομικός αναλυτής, μεταφράστρια, πολύγλωσση [ομιλεί και γράφει 4 γλώσσες ,Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα και Τουρκικά]  και κάτοχος μεταπτυχιακού με κατεύθυνση ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτική οικονομία. Αρθρογραφεί για θέματα δημόσιας πολιτικής, οικονομίας και διεθνών σχέσεων.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017