Ελλάκτωρ: Κάθε πέρυσι και πολύ καλύτερα… | Mikrometoxos.gr

Ελλάκτωρ: Κάθε πέρυσι και πολύ καλύτερα…

30.11.2015 00:12

ΚΕΡΔΗ: Ζημίες 62,6 εκατ. ευρώ από ζημιές 29,26 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1,1 δισ. ευρώ έναντι 1,08 δισ.

EBITDA: 124,44 εκατ. από 134,61 εκατ. ευρώ.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,476 δισ. ευρώ από 1,55 δισ. ευρώ

ΤΑΜΕΙΟ: 388,4 εκατ. από 730,7 εκατ. ευρώ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές κατά 66,58 εκατ. έναντι των -13,91 εκατ. ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 4.013 δισ. από 4,17 δισ. ευρώ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 2,94 δισ. έναντι των 3,05 δισ. του 2014.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 841,5 εκατ. από 881,3 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 5488 άτομα έναντι των 6454 ατόμων το 2014.

ΑΜΟΙΒΕΣ “Εlite”: 5,05 εκατ. ευρώ….

ΚΦΣΗ: 311,52 εκατ. ευρώ

P/E: Αρνητικότατο

P/BV: 0,37

Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης: 1,29

ΜΕΤΟΧΗ: Χαμ-υψ. 2015 … 1,0200 και 2,6200 — Απόδοση από την αρχή της χρονιάς -17,37% και σύνολο συναλλαγών 46,92 εκατ. τμχ δηλ. το 26,5% του συνόλου των μτχ.

 

 

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017