Ελλάκτωρ: Η Wellington Management Company μείωσε το ποσοστό της στο 4,94% - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελλάκτωρ: Η Wellington Management Company μείωσε το ποσοστό της στο 4,94%

04.04.2016 14:09

Το ποσοστό συμμετοχής της Wellington Management Company στην Ελλάκτωρ υποχώρησε κάτω από το 5%, στο 4,94% και σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Ελλάκτωρ, η Wellington Management Company επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ, ως ακολούθως:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής της κατήλθε του ορίου 5%: 31.03.2016.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: έμμεση συμμετοχή σε 5,10% (ήτοι 9.024.431 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου 5,10% (ήτοι 9.024.431 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: έμμεση συμμετοχή σε 4,94% (ήτοι 8.749.834 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου 4,94% (ήτοι 8.749.834 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017