Ελλάδος: Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελλάδος: Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016

16.01.2016 03:40

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016:

Ανακοίνωση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 καθώς και του σχετικού Δελτίου Τύπου στον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασής του και στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr)

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 Δημοσίευση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 στον Τύπο Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (Record Date) Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Τράπεζας, μόνη αρμόδια για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων «εγκρίσεως του Ισολογισμού κατόπιν εκθέσεως των Ελεγκτών, καταβολών εις αποθεματικά και άλλα ειδικά κεφάλαια, προσδιορισμού του μερίσματος και εν γένει διαθέσεως των καθαρών κερδών» είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Συμβουλίου. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργ

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017