Ελινόιλ: Ο ΔΔΜ στο 0,33 (υγιής) η σχέση P/bv στο 0,39 (πολύ καλή) και p/e 9μήνου στο 6!!(εξαιρετικό) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελινόιλ: Ο ΔΔΜ στο 0,33 (υγιής) η σχέση P/bv στο 0,39 (πολύ καλή) και p/e 9μήνου στο 6!!(εξαιρετικό)

18.12.2015 15:21

Ελινόιλ: Ο ΔΔΜ στο 0,33 (υγιής) η σχέση P/bv στο 0,39 (πολύ καλή) και p/e 9μήνου στο 6!!(εξαιρετικό)

Αποτιμάται σε 19 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής της στο 0,8000 ευρώ και στο -11,11% από την αρχή της χρονιάς. Με εύρος τιμής 0,6210 και 0,9680 ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια-καθαρή θέση του ομίλου στις 30.9.2015 ανέρχονταν σε 48,6 εκατ. ευρώ από τα 45,4 εκατ. της 31ης Δεκ. 2015.
Ο τραπεζικός δανεισμός της σε 52,6 εκατ περίπου και τα ταμειακά διαθέσιμά του σε 26,5 εκατ. ευρώ.
Με τις ταμειακές λειτουργικές ροές του ομίλου να απογειώνονται σε 21,44 εκατ. ευρώ! Απασχολεί 246 άτομα προσωπικό από τα 274 στο 2014.  
Για αμοιβές της ελίτ στο 9μηνο κατέβαλε το ποσό των 1,01 εκατ. ευρώ. Πρόβλημα η ανύπαρκτη εμπορευσιμότητα της μετοχής της που σπάνια κάνει πράξεις στο ταμπλό. Αρκεί να σημειώσουμε ότι όλο το 2015 οι συναλλαγές της δεν ξεπερνούν τα 60 χιλ. τμχ! 
  • ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ
Σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε η Ελινόιλ το εννεάμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 38,6%.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 754 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,5%. Αύξηση, η οποία οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής αλλά και συνολικά στην βελτίωση της πορείας όλων των θυγατρικών του Ομίλου.
Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων στο εννεάμηνο του 2015, σε σχέση με το ήδη θετικό αντίστοιχο διάστημα του 2014, είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής για αύξηση εσόδων μέσω παροχής νέων, πρωτοποριακών προϊόντων αλλά και εισόδου σε νέες αγορές και δραστηριότητες.
Η εφαρμογή του ελέγχου κίνησης κεφαλαίων επέφερε απώλειες στα έσοδα για ένα μικρό διάστημα, αλλά δεν ανέτρεψε την θετική πορεία, αφού η Ελινόιλ, χάρη στις υποδομές της και την οργάνωση της ανταπεξήλθε με μεγάλη επιτυχία.
Η εταιρεία συνέχισε την επιλεκτική ανάπτυξη του δικτύου της φθάνοντας το Σεπτέμβριο τα 576 πρατήρια ελίν, ενώ διατήρησε και την ανοδική της πορεία στο διεθνές εμπόριο. Σε επίπεδο Ομίλου, η θυγατρική ελίν Τεχνικήβελτίωσε την ήδη θετική πορεία της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 διατηρώντας σταθερή ροή νέων έργων όλο αυτό το διάστημα.
Στην ελίν Ναυτική επιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα χάρη στην αποτελεσματική αξιοποίηση του στόλου των πλοίων της από την Ελινόιλ, στην ελίν Σταθμοί διατηρείται η κερδοφορία ενώ και η συνδεδεμένη ελίν Βιοκαύσιμα, στην οποία η Ελινόιλ συμμετέχει με ποσοστό 37%, επέστρεψε σε θετικό έδαφος.
Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Ελινόιλ στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς που κατέχει καθώς και στην βελτίωση της κερδοφορίας της. Ο στόχος θα εξαρτηθεί έως ένα βαθμό από την πορεία πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, η οποία επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όμως η εταιρία δεν στηρίζεται σε αυτό μόνο το προϊόν.
Η Ελινόιλ θα συνεχίσει την προσεκτική κι επιλεκτική ανάπτυξη του δικτύου ελίν έχοντας ως επόμενο στόχο τα 600 πρατήρια και την περαιτέρω βελτίωση πωλήσεων όλων των προϊόντων της, ενώ στο Διεθνές Εμπόριο, έχοντας πλέον σταθεροποιήσει την παρουσία της, θα αναζητήσει νέες ευκαιρίες.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017