ΕΛΒΕ: Καλύπτει κατά 100% την Αμκ κατά 1,245 εκατ. ευρώ από την θυγατρική της “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.” | Mikrometoxos.gr

ΕΛΒΕ: Καλύπτει κατά 100% την Αμκ κατά 1,245 εκατ. ευρώ από την θυγατρική της “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.”

15.02.2016 07:42

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι  θα καλύψει το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η  Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρεία (100%) με την επωνυμία   “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.” με το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.245.000) .

Η αύξηση αποφασίστηκε για την αποπληρωμή δανείου της εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017