ΕΚΤ: Η τακτική της…χαλάρωσης προκαλεί ακραία στρέβλωση και σοκ στην αγορά ομολόγων | Mikrometoxos.gr

ΕΚΤ: Η τακτική της…χαλάρωσης προκαλεί ακραία στρέβλωση και σοκ στην αγορά ομολόγων

12.05.2016 05:35
Δεν είναι τυχαίο ότι 94 με 96 εκδόσεις ομολόγων στην ΕΕ έχουν αρνητικά επιτόκια, ενώ το ακόμη πιο σημαντικό συνολικά ομόλογα αξίας 10 τρισ. ευρώ έχουν αρνητικά επιτόκια. Στην Ευρώπη λοιπόν η στρέβλωση είναι ακραία πλήττοντας κυρίως τους κατόχους ομολόγων ειδικά τα ασφαλιστικά Ταμεία που είναι ένας εκ των μεγαλύτερων αγοραστών χρέους.
___
Όταν ένα ασφαλιστικό Ταμείο έχει επενδύσει σε ομόλογα και αυτά εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις τότε δεν έχει έσοδα να υποστηρίξει τα συνταξιοδοτικά του προγράμματα. Έτσι τα αρνητικά επιτόκια πλήττουν τα ασφαλιστικά Ταμεία και πλήττουν καίρια και τις τράπεζες που επίσης είναι κάτοχοι ομολόγων.
___
Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και η εξέλιξη αυτή οδηγεί τις κυβερνήσεις σε πολύ…μακροπρόθεσμες επιλογές. Ήδη η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν εκδώσει ομόλογα 50 ετών. Επίσης η Ιρλανδία και το Βέλγιο έχουν εκδώσει ομόλογα διάρκειας 100 ετών δηλαδή ενός αιώνα.
___
Η Ισπανία πρόσφατα έκδωσε 50ετή ομόλογα με τιμή 98,998 μονάδες βάσης και απόδοση 3,49%. Η Ισπανία βαθμολογείται με ΒΒΒ+ δηλ. 8 βαθμίδες υψηλότερα από την Ελλάδα με βάση το Β- της Standard and Poor’s. Τα κράτη επιλέγουν τις πολύ μακροπρόθεσμες εκδόσεις για να μπορέσουν να προσελκύσουν επενδυτές με δελεαστικά επιτόκια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή αρχές του 2017 να εκδώσει 3ετές ομόλογο καθώς η υπάρχουσα έκδοση λήγει αρχές του 2017.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017