Εθνική Τράπεζα – ΑΜΚ: Για ποιούς λόγους να την επιλέξει ο επενδυτής | Mikrometoxos.gr

Εθνική Τράπεζα – ΑΜΚ: Για ποιούς λόγους να την επιλέξει ο επενδυτής

28.11.2015 16:23

Γιατί ο επενδυτής, σε αυτή την ταυτόχρονη προσπάθεια όλων των Ελληνικών Τραπεζών, να επιλέξει την Εθνική Τράπεζα:-

 • Ολοι μας γνωρίζουμε την σχέση εμπιστοσύνης και το δέσιμο που έχουν οι πελάτες της με την Εθνική. Κάτι που θυμίζει…”ψυχασθένεια”, φυσικά με την καλή του όρου μεταφορική έννοια. Κι αυτό αποτελεί μεγάλη παρακαταθήκη, σπουδαία προίκα για τον όμιλο της Εθνικής, κάτι που δεν προσμετράται, που δεν μπορεί να αποτιμηθεί  σε χρήμα…
 • Η ιστορία της τράπεζας καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις που διατηρεί ανέκαθεν με το ευρύτατο πελατειακό κοινό της την έχουν καταστήσει στη συνείδησή του ως την δική του τράπεζα.

Αυτή η μοναδική σχέση εμπιστοσύνης έρχεται τώρα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και από βασικά οικονομικά μεγέθη τα οποία δείχνουν ότι η Εθνική παραμένει θωρακισμένη ακόμα και μετά τα ακραία γεγονότα του καλοκαιριού.

 • Μέσα στην πρόσφατη κορύφωση της κρίσης από τις αρχές του έτους η Εθνική Τράπεζα είχε ως γνωστόν τις μικρότερες απώλειες καταθέσεων σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στις καταθέσεις κατά 2,25%, φτάνοντας το στο 26,81%.
 • Ισχυρή θέση στην ρευστότητα:- Διατηρεί σταθερά το χαμηλότερο δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 95% ο οποίος της δίνει προβάδισμα στη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας άμεσα μετά την ανακεφαλαιοπήση.
 • Το όριο που έχει τεθεί απο την DGComp είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν το δείκτη αυτό, κάτω από το 115% στις 31/12/2017. Και επομένως καμία άλλη τράπεζα δεν έχει την δυνατότητα να διοχετεύει ρευστότητα στην αγορά, παρά μόνο εάν:- Είτε να αποπληρωθούν δάνεια του χαρτοφυλακίου της, είτε να αυξηθούν σημαντικά οι καταθέσεις της.
 • Η Εθνική διαθέτει – συν τοις άλλοις – το χαμηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 34%.
 • Παράλληλα έχει τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης δανείων από προβλέψεις από κάθε άλλη Ελληνική Τράπεζα, συγκεκριμένα στο 73%.
 • Τέλος διατηρεί την μικρότερη εξάρτηση από τον ELA, σε 15,6 δισ. ευρώ.

Η συμμετοχή τώρα των ιδιωτών μετόχων είναι στρατηγική επιλογή, αφού ουσιαστικά η τράπεζα στοχεύει σε επενδυτές που θα έχουν συνειδητοποιημένη επενδυτική προσέγγιση και όχι απλώς σε επενδυτές που θα επιθυμούν βραχυπρόθεσμα να επωφεληθούν από τους ευνοϊκούς  όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Στόχος τώρα της διοίκησης του ομίλου είναι η μετοχική σύνθεση της Εθνικής Τράπεζας να παραμείνει:

 • Πολυμετοχική, με άμεση συμμετοχή Ελλήνων επενδυτών οι οποίοι πιστεύουν στην Τράπεζα και αναγνωρίζουν τη μοναδική συμβολή της στην Ελληνική Οικονομία.

Ποιά είναι η αξία, το όφελος που ο επενδυτής αναμένει από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:-

Η συμμετοχή στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες, αποτελεί επενδυτική ευκαιρία. Οι όροι είναι ευνοϊκοί και η τιμή συμμετοχής είναι εξαιρετικά χαμηλή σε σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας. Αρκεί να αναλογισθεί κανείς ότι:-

 • Μετά την ΑΜΚ η Εθνική θα είναι η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα με δείκτη ιδίων εποπτικών κεφαλαίων στο 14,5%, ενώ με την πώληση της Finansbank και τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου σε ορίζοντα τριετίας, ο δείκτης θα διαμορφωθεί στο 25%!
 • Ανεξαρτήτως ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας που αναμένεται μετά 6 χρόνια ύφεσης και θα ενισχύσει περαιτέρω τα αποτελέσματα της Τράπεζας μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η Εθνική θα μειώσει σημαντικά τα 15,6 δισ. δανεισμού από τον ELA γιατί θα μπορεί να δανειστεί με collateral ομόλογα με σχεδόν μηδενικό κόστος (αυτό υπολογίζεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα κατ΄ ελάχιστον 100 εκατ. ευρώ μείωση κόστους σε σχέση με το 2015).
 • Θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στις αποτιμήσεις του ομολογιακού χαρτοφυλακίου το οποίο συνεπάγεται θετικά αποτελέσματα για την Εθνική περίπου 80 εκατ. (αποτίμηση 10ετους ομολόγου στις 26/6/15 πριν τα capital controls στο 57,18% έναντι αποτίμησης 10ετούς ομολόγου την Παρασκευη 20/11/15 στο 76,6%).
 • Με το κόστος ρίσκου τον Δεκέμβριο του 2014 στις 295 μβ, με δεδομένο τις πολύ υψηλές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί με ημερομηνία 30/6/2015, το τρίτο  τρίμηνο το κόστος ρίσκου έπεσε ήδη στις 233 μβ, και εκτιμάται ότι θα απομειωθεί κατά 100 μβ μετά από ένα περίπου χρόνο, οπότε το όφελος μέσα στο 2016 υπολογίζεται σε περίπου 150 εκατ.
 • Τέλος με την από 31/7/2015, απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 1, παράγραφος 2), αποφασίσθηκε ότι για την αγορά των χρηματοπιστωτικών μέσων, μπορούν να χρησιμοποιούνται κεφάλαια από: (α) πώληση υφισταμένων χρηματοπιστωτικών μέσων (β) τα εισοδήματα αυτών (μερίσματα, τοκομερίδια, κλπ) και (γ) “νέα κεφάλαια” (κατάθεση μετρητών, εμβάσματα εξωτερικού κλπ)

Ειδικά για την ΑΜΚ των τραπεζών, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση (άρθρο 1, παράγραφος 4), επιτρέπεται η χρήση όλων των κεφαλαίων χωρίς περιορισμούς (παλαιά και νέα χρήματα).

Επομένως με την Δημόσια Προσφορά η ΕΤΕ είναι η μόνη τράπεζα που δίνει την δυνατότητα αυτή σε όλους τους Επενδυτές και επιπλέον υπάρχει και δυνατότητα συμμετοχής με σπάσιμο προθεσμιακής κατάθεσης.

Τουτέστιν, η Εθνική Τράπεζα ήταν η μοναδική που φρόντισε να μην μείνει στην… “απέξω” ο έλληνας επενδυτής. Και η μόνη που του δίνει την ευκαιρία να επωφεληθεί κι αυτός από τους πολύ ευνοικούς όρους της αμκ που πραγματοποιεί…

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017