ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο Όμιλος Fourlis το 2015 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και αύξηση κερδοφορίας

Οικονομικά Στοιχεία χρήσης 2015

Ο Όμιλος Fourlis το 2015 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και αύξηση κερδοφορίας σε σχέση με το 2014.

Συγκεκριμένα οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες λιανικής (ΙΚΕΑ, INTERSPORT) είχαν πωλήσεις € 413,3 εκατ. 4,5% αυξημένες σε σχέση με το 2014 (€ 395,5 εκατ.).

Οι πωλήσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτων έφθασαν τα € 414,4 εκατ., έναντι € 413,4 εκατ. το 2014. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 32,6 εκατ. έναντι € 25,9 εκατ. το 2014 αύξηση 25,9%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι ζημιών € 9,1 εκατ. το 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 253 χιλ. έναντι ζημιών € 11,5 εκατ. το 2014. Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 279,5 εκατ. το 2015 αυξημένες κατά 4,4% σε σχέση με το 2014 (€ 267,7 εκατ.).

Το EBITDA ανήλθε στα € 25,6 εκατ. έναντι € 19,7 εκατ. το 2014, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 4,6 εκατ. έναντι ζημιών € 1,1 εκατ. το 2014. Το 4 ο τρίμηνο του έτους και παρά τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα, οι πωλήσεις του κλάδου ήταν αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 6 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και από τον Ιούλιο 2015 και στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας.

Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 2014, στα € 129,2 εκατ. έναντι € 122,4 εκατ. το 2014.

Οι πωλήσεις του 4ου τριμήνου του 2015 παρουσίασαν αύξηση 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 στις 5 χώρες που δραστηριοποιείται η Intersport.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 10,9 εκατ. σε σχέση με € 10,8 εκατ. το 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. έναντι κερδών € 4,3 εκατ. το 2014.

Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 106 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 47, Ρουμανία 28, Τουρκία 22, Βουλγαρία 5 και Κύπρο 4) έναντι 103 στο τέλος του 2014 και 6 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 4, Τουρκία 2). 8 Μαρτίου 2016 Fourlis A.E. Συμμετοχών Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων

* ,