ΔΤΡ: Το επίπεδο των 45 μονάδων ήταν και το 61% όλης της κίνησης…

Το 45 ήταν και το 61% όλης της κίνησης. Οι 40 μονάδες στην παρούσα είναι κοντινή και κύρια στήριξη  που σε περίπτωση κατοχύρωσης θα δούμε συνέχιση της κίνησης.

Αντίστοιχα μόνο κατοχύρωση του 45 θα μπορούσε να μας δώσει συνέχιση. Θυμίζουμε πως την Παρασκευή θα δούμε σημαντικές εισροές και στον κλάδο στο κλείσιμο της συνεδρίασης οπότε μετά από αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ειδικά αν γίνει σε υψηλά επίπεδα

* ,