Το περιθώριο διύλισης έχει επιστρέψει στα χαμηλά 52 εβδομάδων

Διυλιστήρια: Το περιθώριο διύλισης έχει επιστρέψει στα χαμηλά 52 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει ως προς την κερδοφορία του δ’ τριμήνου αν οι τιμές μείνουν ως έχουν και μετά το τέλος Οκτωβρίου. 

Και τούτο διότι η μείωση που παρατηρείται στις τιμές της βενζίνης και του ντήζελ έχει κάποια αρνητική εποχική ζήτηση η οποία εκδηλώνεται συνήθως τον Οκτώβριο. 

Επομένως θα πρέπει να αναμένουμε τον Νοέμβριο για πιο ασφαλή συμπεράσματα ως προς την τάση των περιθωρίων, αφού εξομαλυνθεί η έντονη διόρθωση που παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες παραγώγων πετρελαίου διεθνώς.