Διατηρήθηκε η υποτίμηση στο 0,55% για το ΣΜΕ του FTSEA

Συνεδρίαση εναλλαγής προσήμων και τελικού κλεισίματος κοντά στα υψηλά ημέρας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (23.261 συμβόλαια).
Στα 11.149 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Απρίλιος).
Τα συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.515, 1.507 για τον Απρίλιο, 8 για τον Μάιο και 0 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον δεύτερο μήνα, 147) κινήθηκε μεταξύ 142,25 και 147,75 μονάδων, διατηρώντας την υποτίμηση στο 0,55%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Αυξήθηκε ελαφρώς ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (15.000 Εθνική, 11.500 ΟΤΕ, 103.085 Alpha Bank, 6.000 Jumbo, 29,000 Eurobank, 41.064 Πειραιώς), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (298), ΔΕΗ (454), Alpha Bank (2.050), Eurobank (3.904), Πειραιώς (8.044), Εθνική (6.235), MIG (1.087), ΟΤΕ (551), ΓΕΚ (101), Jumbo (119).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap παρέμεινε στο 47%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν απογοητευτικός στα 71 δικαιώματα (5 αγοράς και 66 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (1.220.526 τεμ.). Πειραιώς (3.210.343 τεμ.), Alpha Bank (3.967.605 τεμ.) και Eurobank (2.137.879 τεμ.).
Πηγή: Alpha Finance
* ,