ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ – Εξαλλος ο Καμμένος με την αύξηση της φορολογίας στην ελληνική μπύρα

Óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò, óôï ðëáßóéï ôùí ðñïãñáììáôéêþí äçëþóåùí ôçò êõâÝñíçóçò ôçí Ôñßôç 6 Ïêôùâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ

Εξαλλος ο Καμμένος με την αύξηση της φορολογίας στην ελληνική μπύρα

Δεν θα ψηφίσει ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα και αφορά την αύξηση της φορολογίας σε μικροζυθοποιίες.

«Η φορολόγηση της ελληνικής μπίρας που ζει τη Θράκη και μικρές ζυθοποιίες σε όλη την Ελλάδα ΔΕΝ ψηφίζεται ούτε αποτελεί προαπαιτούμενο», διαμηνύει ο κ. Καμμένος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση:

– τροποποιείται από την 1η-1-2016 το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την μπίρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, των οποίων η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα ετησίως.

Ειδικότερα, ο μειωμένος συντελεστής αυξάνεται:

α) από το 50% στο 55% του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για τα ζυθοποιεία των οποίων η παραγωγή κυμαίνεται από 15.000-50.000 εκατόλιτρα μπίρας ετησίως,
β) από το 50% στο 60% του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για τα ζυθοποιεία των οποίων η παραγωγή κυμαίνεται από 50.000-100.000 εκατόλιτρα μπίρας ετησίως,
γ) από το 50% στο 75% του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για τα ζυθοποιεία των οποίων η παραγωγή κυμαίνεται από 100.000 έως 200.000 εκατόλιτρα μπίρας ετησίως.