Θα αξιοποιηθούν και δεν θα επιστραφούν τα 15 δισ. από τα κεφάλαια των τραπεζών

  • Δεν θα επιστραφούν αλλά θα αξιοποιηθούν τα 15 δισ. από τα κεφάλαια των τραπεζών
  • Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών όπως διαπιστώνεται από τα stress tests είχε θετική εξέλιξη για το ελληνικό δημόσιο και τους φορολογούμενους.

Από τα 25 δισ. που σχεδιάζονταν για την ανακεφαλαιοποίηση θα χρειαστούν μόνο 8 δισ.

Το ΤΧΣ θα διακρατήσει επιπλέον 2 δισ. ως κεφαλαιακό απόθεμα και τα υπόλοιπα 15 δισ. που θα λάβει το επόμενο διάστημα η Ελλάδα θα παραμείνουν στον ESM ως κεφαλαιακό απόθεμα της Ελλάδος.

λιστα θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με την τρόικα ώστε να εγκρίνουν τα 15 δισ. να κατευθυνθούν σε αναπτυξιακούς σκοπούς.

Στόχος είναι με τα 15 δισ. να δημιουργηθεί ένα κεφαλαιακό απόθεμα ανάπτυξης, που θα στηρίξει την πραγματική οικονομία στοχευμένα.

Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών είχε θετική έκβαση και για τον ESM.  Αρχικά είχε εγκριθεί ένα ποσό 86 δισ.

Η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τα 15 δισ. αλλά ταυτόχρονα θα ανοίξει ο δρόμος για την εξεύρεση μιας λύσης για την βιωσιμότητα του χρέους που δεν θα περιλαμβάνει μειώσεις επιτοκίων πέραν του ορίου 1% αλλά επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των παλαιότερων δανείων στα 50 χρόνια συνολικά.

Αν υπάρξει μια λύση – υποτυπώδης – για το χρέος το ΔΝΤ θα μπορούσε να συμμετάσχει στο τρίτο μνημόνιο με 16 δισ. ευρώ.

Έτσι, αν από τα 86 δισ. για την Ελλάδα τα 16 δισ. τα επενδύσει το ΔΝΤ, τότε ο ESM θα διαθέσει 70 δισ., ήτοι λιγότερα απ’  όσα είχαν σχεδιαστεί και εγκριθεί.