ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 – ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

H ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, μετά από την αργία πέντε εβδομάδων, παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα κατά το 3οτρίμηνο του 2015. Στο προηγούμενο διάστημα μεσολάβησαν σημαντικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων μια νέα συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, η οποία πρόκειται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της χώρας, αν εφαρμοστεί το Πρόγραμμα καθώς και οι εκλογές της 20ης/9 όπου προέκυψε η Κυβέρνηση Συνεργασίας.

Τα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά μεγέθη επέδειξαν σημαντική αντοχή, γεγονός που υποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία ενδέχεται να επηρεαστεί λιγότερο από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων από ότι αναμένονταν σε κάποιες απαισιόδοξες εκτιμήσεις αναλυτών.

Στο επόμενο διάστημα, ανάμεσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η θετική αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Στο εννεάμηνο του 2015 η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. σημείωσε ζημιές, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 0,945 εκατ. έναντι ζημιών , μετά από φόρους, ύψους ευρώ 0,391 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε -0,563 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται από προσόδους χαρτοφυλακίου, ζημιές από αγοραπωλησίες και κυρίως από ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΠ.

Η απόδοση της Εταιρείας ήταν -10,14% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων -28,35% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap, 5,75% ο FTSE/Χ.Α. MID CAP και -20,82% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α..

Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του εννεάμηνου  ανήλθε σε ευρώ 8,38 εκατ., ενώ το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σε τρέχουσες τιμές, ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 85,53% σε μετοχές, κατά 6,72% σε ομόλογα και κατά 7,75% σε διαθέσιμα.

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας στο τέλος του εννεάμηνου ανήλθε σε ευρώ 20,06 και η χρηματιστηριακή τιμή της σε ευρώ 15,10. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount 24,73%.

Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη του εννεάμηνου ήταν στις εταιρίες, ΤΙΤΑΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΠΑΠ, MOTOR OIL, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, ΟΤΕ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ,  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ και FOLLI-FOLLIE.

 

Κηφισιά, 29 Οκτωβρίου 2015