Δελτίο Τύπου Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Δελτίο Τύπου

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξη των εισηγμένων μετοχών στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης.

Από την εξέταση των στοιχείων της περιόδου 1η Απριλίου 2015 – 30η Σεπτεμβρίου 2015, δεν προέκυψε μεταβολή.

Συνεπώς, τo σύνολο των εισηγμένων εταιριών στις15 Οκτωβρίου 2015, ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης,έχει ως εξής:

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 139
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 12
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 33
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 4
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 42
ΣΥΝΟΛΟ 230

 

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015θα υλοποιηθεί η ακόλουθη εταιρική πράξη:

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία μετοχής € 0,97 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,10 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ISIN: GRS393503008). H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη,20Οκτωβρίου 2015.

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «PARNASSE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

* ,