ΔΕΗ: Σε θέση να δοκιμάσει τo 3,35 “ΜΟΒ” επίπεδο,με διάσπαση βλέπει τα 3,80

Το 183 επίπεδο δοκιμάστηκε δίνοντας και πάλι βγάζοντας πωλητές ειδικά στον τραπεζικό κλάδο.

Το 53 και το 58 είναι τα δύο βασικά επίπεδα στον δείκτη με το πρώτο να είναι και stop στο ημερήσιο long μας.

Μία διάσπαση του 183 μπορεί να μας δώσει και πάλι τα υψηλά μας.

Πλέον το ημερήσιο στοπ σε ΓΔ και f25 ανεβαίνει στο 626 και 173 αντίστοιχα και είναι πολύ κοντά για να πάρει κάποιος ρίσκα αν θέλει ή να κλείσει θέσεις σε περίπτωση διάσπασης.

Η ΔΕΗ απορρόφησε εύκολα 8 εκατομμύρια κομμάτια χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα και πλέον σήμερα μπορεί να δοκιμάσει 335 make or break επίπεδο μιας και διάσπαση μπορεί να την στείλει στο 380.

Η ΜΕΤΚ με νέο υψηλό κλείσιμο πάνω στο πολύ σημαντικό 8 επίπεδο.

Ο στόχος που είχαμε στο ΕΥΔΑΠ πληρώθηκε χωρίς να δείχνει προβληματισμό.

O ΟΠΑΠ έδωσε και τάση με την διάσπαση του 715 με μεγάλο στόχο το 8 και ενδιάμεσο το 760 επίπεδο. Το 718 είναι κοντινή στήριξη.

Intraday position LONG stop 173

_____________________________

Support: 178, 175, 173 , 170

Resist.: 182, 185, 187, 188, 190,

Daily spot market position long s/l 173

* ,