ΔΕΗ: Ανακοίνωση Ημερομηνίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2015

Ανακοίνωση Ημερομηνίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2015 της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015

* ,