Δείκτης B/M (Book to market ratio) + Διάσπαση Μετοχών (Stock split) | Mikrometoxos.gr

Δείκτης B/M (Book to market ratio) + Διάσπαση Μετοχών (Stock split)

25.10.2015 12:48

Δείκτης B/M (Book to market ratio)

Ο δείκτης B/M (book value/market value) αντιπροσωπεύει το κλάσμα της λογιστικής αξίας της επιχείρησης προς την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της επιχείρησης.

Deiktis Book to Market value

 

Διάσπαση Μετοχών (Stock split)

Διάσπαση μετοχών (stock split) είναι η εταιρική πράξη κατά την οποία οι υπάρχουσες μετοχέςμιας επιχείρησης διαιρούνται σε περισσότερες και μειώνεται η τιμή τους αναλογικά ώστε να μην αλλάξει η συνολική αξία των μετοχών που έχει στα χέρια του κάθε μέτοχος.

Μία εταιρεία που οι μετοχές της έχουν καλές επιδόσεις μπορεί να αποφασίσει να κάνει stock split αν η τιμή της μετοχής ανέβει σημαντικά και θεωρείται πολύ ακριβή για τους μικροεπενδυτές. Με αυτό τον τρόπο η μετοχή διατηρεί την εμπορευσιμότητα της και ταυτόχρονα την αναλογική ιδιοκτησία των παλαιών μετόχων.

Το stock split είναι περισσότερο ψυχολογικό παιχνίδι. Η ιδέα απόκτησης μιας μετοχής στη μισή τιμή φαντάζει ελκυστική, και οι επενδυτές αναμένουν ότι η τιμή της θα ανέλθει σε προ του split επίπεδα.

Το πιο κοινό split είναι δύο προς ένα.

Παράδειγμα:
Στο δύο προς ένα split, ένας επενδυτής που κατείχε 100 μετοχές με τιμή 100€/μετοχή πριν το stock split, θα κατέχει 200 μετοχές με τιμή 50€/μετοχή μετά το split.

Δηλαδή ο επενδυτής έχει στην κατοχή του τις διπλάσιες μετοχές, αλλά κάθε μία από αυτές έχει τη μισή αξία.

Οι περισσότερες εταιρίες θέλουν να κρατάνε τα επίπεδα τιμών των μετοχών τους σε προσιτά επίπεδα ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών. Από την άλλη όμως δεν θέλουν να διαπραγματεύονται οι μετοχές τους στο εύρος των penny stocks γιατί τότε θα χάσουν το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών και των αναλυτών.

Επίσης μπορεί να πάψουν να εμφανίζονται σε δείκτες που έχουν υψηλά τιμολογιακά κριτήρια για τις μετοχές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς.

Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα συνήθως προχωρούν σε συγχώνευση μετοχών (reverse stock split), το οποίο είναι αντίθετο της διάσπασης μετοχών (stock split). Ακόμα κι αν αυτή η κίνηση δεν αυξάνει καθόλου την αξία της εταιρίας, ανεβάζει τις μετοχές της εταιρίας σε ένα πιο σεβαστό εύρος τιμών.

Split και Options

Τα options αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις μετοχές. Ένας επενδυτής λαμβάνει περισσότερα συμβόλαια αλλά σε χαμηλότερη τιμή εξάσκησης.

Παράδειγμα:
Αν ένας επενδυτής κατέχει ένα call option αξίας 20€ για μία μετοχή αξίας 60€ και η εταιρία προχωρήσει σε split 2 προς ένα, τότε θα κατέχει δύο call options αξίας 10€ με τιμή μετοχής 30€.

Τα μερίσματα επηρεάζονται από το split των μετοχών καθώς υπολογίζονται με βάση την αξία τους.

Παράδειγμα:
Μία μετοχή που πλήρωνε μέρισμα 2€/μετοχή, μετά από ένα 2 προς 1 split θα πληρώνει 1€/μετοχή.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017