Για τα …μπάζα και …στη BLACK LIST…

Οι δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2016 μέσω ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών που δεν αναφέρονται σε καθαρή κερδοφορία, πορεία δανεισμού, καθαρές λειτουργικές ροές και λοιπά ουσιώδη χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι απλά και με 3 λέξεις ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ!!

Θα μας πείτε… Καλά, τουλάχιστον αυτές κάτι μας λένε… Τι πρέπει να πούμε τότε, για όλες αυτές που δεν θα μας ενημερώσουν καθόλου; Απλά… στη BLACK LIST…

* ,