Γερμανία: Παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής με 4,6 δισ. ευρώ άμεσες επενδύσεις το 2014

  • Σημαντικός επενδυτής στην Ελλάδα η Γερμανία
 
Αποτελεί έναν από τους παραδοσιακότερους επενδυτές στη χώρα. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε πως οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις προς την Ελλάδα από 3,585 δισ. ευρώ που ήταν το 2008 και 4,568 δισ. ευρώ το 2013 διαμορφώθηκαν το 2014 στα επίπεδα των 4,574 δισ. ευρώ.
Ο λόγος για τη Γερμανία και δη για τις γερμανικές επιχειρήσεις, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις στελεχών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, το ενδιαφέρον των γερμανών επενδυτών δεν ανεκόπη τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια, ενώ έντονο παραμένει το ενδιαφέρον τους για τομείς όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα και ο τουρισμός.
Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ το χρονικό διάστημα 2001-2007 εκινούντο σε χαμηλά επίπεδα, το 2008, υπερδιπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε 3,6 δισ. ευρώ.
Η σημειωθείσα αύξηση ανεκόπη την τριετία 2009-2011, κατά την οποία οι γερμανικές επενδυτικές ροές, ως αποτέλεσμα της εκδηλωθείσας το 2008 οικονομικής κρίσης, σημείωσαν μείωση -9,5%, -8,4%, -5,2% αντιστοίχως.
Οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ τη διετία 2012-2013 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξεως του 8,9% και 48,8% αντιστοίχως, το 2014 οι επενδυτικές ροές κατέγραψαν ελάχιστη, μόλις 0,1%, άνοδο έναντι 2013 και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 4,6 δισ. ευρώ.
Οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις το 2014 κάλυψαν μερίδιο 24,6% επί του συνόλου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα (2013: 24,4%, 2012: 16,2%). Αποτέλεσμα η Γερμανία να καταλάβει το 2014 τη δεύτερη θέση μεταξύ των κυριοτέρων επενδυτών στη χώρα μας μετά το Λουξεμβούργο, αφήνοντας την Ολλανδία στην τρίτη θέση.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, σημειώνοντας σημαντική πτώση 16,1% το 2010 διαμορφώθηκαν σε 3,04 δισ. ευρώ, για να συρρικνωθούν περαιτέρω 4,1% το 2011 (2,91 δισ. ευρώ), ενώ σταθεροποιήθηκαν το 2012 με ελαφρά αύξηση της τάξεως 0,2% (2,92 δισ. ευρώ). Το 2013 σημείωσαν μικρή μείωση 1,7%, διαμορφούμενες στο επίπεδο των 2,87 δισ. ευρώ.
 
 Οι 12 σημαντικότεροι γερμανικοί όμιλοι της ελληνικής αγοράς
 
Το 2013 δραστηριοποιούνταν 119 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα με 29.000 εργαζομένους, έναντι 143 το 2012 (35.000 εργαζόμενοι), 151 το 2011 (33.000 εργαζόμενοι) και 165 το 2010 (35.000 εργαζόμενοι) και κύκλο εργασιών 7,0 δισ. ευρώ το 2013, έναντι 7,7 δισ. ευρώ, 8,2 δισ. ευρώ και 9,0 δισ. ευρώ αντιστοίχως το 2012, 2011 και 2010.
Μεταξύ των δραστηριοποιουμένων γερμανικών εταιρειών στην Ελλάδα συγκαταλέγονται: Deutsche Telekom (δια της εξαγοράς του ΟΤΕ) Bayer, Bοhringer-Ingelheim, Nokia-Siemens Networks, Siemens, Lidl, Bosch-Siemens, Beiersdorf, Osram, Henkel, SAP, Praktiker.
Το 2014, κατόπιν διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ ανεδείχθη προτιμητέος επενδυτής η   κοινοπραξία Fraport / Slentel (εκ των οποίων η πρώτη είναι διαχειρίστρια του αεροδρομίου Φραγκφούρτη και άλλων 10 γερμανικών αεροδρομίων) για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδος, με εφάπαξ τίμημα 1,234 δις. ευρώ και ετήσιο μίσθωμα 22,9 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το απόθεμα των ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων στη Γερμανία το 2012 διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών ανερχόμενο στα 413 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα δύο έτη, όμως, σημείωσε σημαντική πτώση 20,3% το 2013 (διαμορφωθέν στα 329,6 εκατ. ευρώ) και 61,9% το 2014 (διαμορφωθέν σε μόλις 125,6 εκατ. ευρώ). Το δε μερίδιό τους επί του συνόλου των ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων στο εξωτερικό ανήλθε το 2014 σε 0,5% (έναντι 1,26% το 2013 και 1,21% το 2012).
Οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Γερμανία κινούνται διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα, και η Γερμανία καταλαμβάνει την 13η θέση μεταξύ των χωρών υποδοχής ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων (έναντι 11ης θέσης το 2013). Οι άμεσες ελληνικές επενδύσεις στη Γερμανία υπολείπονται βεβαίως, όχι μόνον εκείνων προς γειτονικές χώρες (Τουρκία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία), οι οποίες αποτελούν χώρες υποδοχής μεγάλου μεριδίου ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων, αλλά και εκείνων που κατευθύνονται προς Ολλανδία, ΗΠΑ, Χόνγκ-Κόνγκ και Αυστρία.
 
Οι σημαντικότερες ελληνικές παρουσίες στη γερμανική αγορά
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας οι άμεσες ελληνικές  επενδύσεις στη Γερμανία, μετά από αύξηση 11,3% το 2010 και 72,1% το 2011, κατέγραψαν μεγάλη μείωση 25,4% το 2012 και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 253 εκατ. ευρώ καταλαμβάνοντας μερίδιο 0,031% επί του συνόλου των ΑΞΕ στη Γερμανία.
Το 2013 επανήλθαν σε θετικό ρυθμό ανόδου με αύξηση 15,8% και διαμορφώθηκαν στα 293 εκ. Ευρώ με μερίδιο 0,035% επί του συνόλου των ΑΞΕ στη Γερμανία. Το 2013 δραστηριοποιούνταν 10 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στη Γερμανία (2012: 14 επιχειρήσεις) με λιγότερους από 1.000 εργαζομένους (2012: 2.000 εργαζόμενοι) και 0,1 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών (2012: 0,5 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών).
Μεταξύ αυτών: Piraeus Bank, M.J.Maillis, S&B Industrial Minerals, Titan Cement, Alco Group, Alumil Milonas, Ellaktor Group, Mathios Refractories, Frigoglass, Sunlight, Viohalco, Cocomat, FAGE International, Chipita, Korres και Elpen Farma.