ΓΕΚΤΕΡΝΑ – 6μηνο: Σε κρίσιμη καμπή, κίνδυνος να ξεφύγει ο έλεγχος…

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΚΕΡΔΗ: Ζημίες [για πολλοστή φορά] 14,5 εκατ. από ζημίες μόλις 132 χιλ. πέρυσι. ΚΕΡΔΗ για τα…μειοψηφικά συμφέροντα ύψους… 6,9 εκατ. ευρώ.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 448,6 εκατ. από 388,5 εκατ.
EBITDA: 50 εκατ. από 46,8 εκατ. ευρώ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 733 εκατ. ευρώ από 732,4 εκατ.
ΤΑΜΕΙΟ: 306,4 εκατ. από 284,4 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 7 εκατ. από 143 εκατ. ευρώ πέρυσι.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 1768 από 1747 άτομα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 2,383 δισ. ευρώ από 2,381 δισ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 1,82 δισ. ευρώ από 1,81 δισ. ευρώ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: Από 364 εκατ. πέρυσι σε 352,9 εκατ. και όχι… 561 εκατ. ευρώ. Καθότι υπάρχουν Δικαιώματα ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ύψους 208 εκατ. ευρώ
ΚΦΣΗ: 156 εκατ. ευρώ 
P/E: ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
P/BV: 0,44
ΔΔΜ: 1,21