«Βέτο» του ΣτΕ στις νομοθετικές αλλαγές για τα δημόσια έργα

Στοπ στα σχέδια της κυβέρνησης να αλλάξει την ισχύουσα νομοθεσία για τα δημόσια έργα και να προωθήσει ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές και άσκοπες τις εν λόγω ρυθμίσεις και ανέτρεψε ριζικά τον σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου.

Η κύρια διαφωνία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορούσε το σχέδιο της κυβέρνησης, για την συγκρότησης μιας διοικητικής αρχής, η οποία θα αναλάμβανε να επιταχύνει τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, Η εν λόγω αρχή θα είχε ως αρμοδιότητα την επίλυση προδικαστικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ώς τώρα –με την ισχύουσα νομοθεσία– επιλύονται από το ΣτΕ με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Επι της ουσίας δηλαδή η κυβέρνηση ήθελε να παρακάμψει το Συμβούλιο της Επικρατείας και να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα επίλυσης με ασφαλιστικά μέτρα θεμάτων για τις δημόσιες συμβάσεις σε διοικητική αρχή. Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε την εν λόγω ρύθμιση, χαρακτηρίζοντάς την αντισυνταγματική και άσκοπη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Ανώτατου Δικαστηρίου η εν λόγω διοικητική αρχή, μόνον προβλήματα θα δημιουργήσει. Αντί να επιταχύνει την επίλυση θεμάτων για τις δημόσιες συμβάσεις, θα δημιουργήσει και καθυστερήσεις και επιπλοκές. Επιπλέον, θα οδηγούσε και σε φαινόμενα αρνησιδικίας, ενώ προβάλλονται και επιχειρήματα αντισυνταγματικότητας σχετικά με τη επίλυση διαφορών από διοικητική αρχή και όχι από τα δικαστήρια. Επίσης σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτεΕ προτεινόμενη διάταξη για τη διοικητική αρχή και την αρμοδιότητά της να αναλάβει την επίλυση των διαφορών, ουσιαστικά θα οδηγούσε και πάλι στο δικαστήριο, άλυτες τις διαφορές και έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, αντισυνταγματική κρίθηκε και διάταξη πυο προέβλεπε, ότι από δω και στο στο εξής το ΣτΕ θα ήταν υπεύθυνο-αρμόδιο, για την επίλυση μεγάλο μέρος διαφορών που προκύπτουν από δημόσιες συμβάσεις και ώς τώρα υπάγονται και επιλύονται από τα Διοικητικά Δικαστήρια και μόνον κατ’ εξαίρεση, για συμβάσεις πάνω από 15 εκατ. ευρώ, φθάνουν στο Συμβούλιο.