Από το Α μέχρι το Ω – για τον κόσμο του Χ.Α

ΑΓΟΡΑ-ΣΧΟΛΙΑ: Τα προαπαιτούμενα ψηφίστηκαν, αλλά είναι εμφανές ότι οι επενδυτές δεν θεωρούν την ψήφιση τους καταλύτη,αφού υπάρχει τεράστιο χάσμα και αμφισβήτηση για το αν εφαρμοστούν. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι αδιάφορη συν τοις άλλοις και γιατί δεν βοηθάει το διεθνές τραπεζικό κλίμα.’Οπου πότε η Deutsche Βank, πότε οι ιταλικές τράπεζες στο επίκεντρο δημιουργούν ένα κλίμα έκδηλης ανησυχίας και για τις ελληνικές τράπεζες που εμφανίζουν NPLs 88 δισ. και NPEs 116 δισ. ευρώ.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Η ΑΤΤ από το -4% έβγαλε ισχυρή αντίδραση μέχρι και το +10,2% (0,0540), αλλά γύρισε προς το τέλος ξανά κλείνοντας αμετάβλητη στα 0,0490 με ελάχιστα συγκριτικά τεμάχια στην υποχώρηση… Και μπορεί να διαβάζουμε … 2,3 εκατ. τμχ, αλλά ο τζίρος της είναι κάτω από τις 120 χιλ. ευρώ…

AUDIO VISUAL: Η καθαρή θέση μειώθηκε κι άλλο (από τα 8,13 εκατ. σε 4,81 εκατ. ευρώ) ο δανεισμός ενισχύθηκε κατά 2,8 εκατ. στα… 122 εκατ. ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 25 (!) αφού στο ταμείο υπάρχει μόλις 1 εκατ. ευρώ. Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 3,77 εκατ. ευρώ. Με τον κύκλο εργασιών στα 19,6 εκατ(από 16,8 εκατ.) ζημίες 4,65 εκατ. (από -6,16 εκατ.) και ebitda θετικα 293 χιλ. ευρώ (από 191 χιλ.) Απασχολεί 442 άτομα (πέρυσι 433).

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ: Κύκλος εργασιών (1,35 εκατ. ευρώ) (από 1,18 εκατ.), ζημίες 1,84 εκατ. (από -1,58 εκατ.) αρνητικά ebitda 1,81 εκατ. από -1,57 εκατ. ευρώ. Σύνολο καθαρής θέσης 9,15 εκατ. από 11 εκατ. ευρώ. Σύνολο υποχρεώσεων 1,48 εκατ. ευρώ (από 93 χιλ. ευρώ) και ταμείο 5 εκατ. ευρώ (από 0,74 εκατ.). Εσωτερική αξία μετοχής στις 30 Ιουνίου 2016 στα 0,8200 ευρώ, καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2,47 εκατ. από αρνητικές 3,47 εκατ. το 2015. Απασχολεί προσωπικό 3 ατόμων (πέρυσι 2).

ΒΑΘΕΙΑ πτώση στα 18,83 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών εκ των οποίων τα 0,25 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 13,3 εκατ. ευρώ (13,2), πωλήσεις 7,72 εκατ. (8,2), κέρδη 82 χιλ. ευρώ (από -74 χιλ.), ebitda 254 χιλ. (από 238 χιλ). Οριακές αρνητικές ταμειακές ροές από λειτ. δραστηριότητες 8 χιλ. ευρώ από +2,55 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ταμειακά διαθέσιμα 3 εκατ. (από 1,2 εκατ) δανεισμός 2,86 εκατ. (από 3,06 εκατ.) και λοιπές υποχρεώσεις 3,9 εκατ. ευρώ. Αποθέματα 3,38 εκατ. και απαιτήσεις 5,2 εκατ. ευρώ (3,2 και 5,2 εκατ. πέρυσι). Απασχολεί 115 άτομα (από 121).

ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ: Η ανοδική κίνηση σε ΕΕΕ κυρίως σε ΟΠΑΠ, αλλά και σε ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ ενίσχυε τον ΓΔ μέχρι και το +1,2%, αλλά αργότερα επανήλθαν οι πιέσεις σε ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ενώ σχεδόν εξαυλώθηκε και η απόδοση του ΟΤΕ με αποτέλεσμα τελικά ο ΓΔ να υποχωρήσει στο χαμηλό της ημέρας στις 563,15 μονάδες και στο +0,13%.

Γενικός Δείκτης: Την πρώτη φορά έσπασε καθοδικά το κανάλι και τη δεύτερη αρνήθηκε να μπεί πάλι μέσα σε αυτό. Επόμενη προσπάθεια στις 577 μον. ()

ΔΕΗ: Δεν ικανοποίησε με το 6μηνό της, αναμενόμενο μεν αλλά δεν θα μας έλυνε και τα προβλήματα. Με τα ερωτηματικά αντί να μειώνονται, να αυξάνονται… Το δυσάρεστο της σημερινής υπόθεσης είναι ότι ξεκίνησε θετικά μέχρι και το +3,76% στα 2,7600 ευρώ όπου και δόθηκε το 70% του συνολικού όγκου της. Κλείσιμο στο χαμηλό της ημέρας στο -1,88% στα 2,6100 ευρώ.

ΔΤΡ: Στο -1,44% ο ΔΤΡ στις 628,49 μονάδες με τζίρο 8,55 εκατ. ευρώ.  (45,5%). Ο 25άρης διατήρησε το θετικό πρόσημο (+0,12% στις 1497,74 μον.) αλλά πολύ μακρυά από το υψηλό του (+1,55% στις 1519 μον.)

ΕΝΤΥΠΩΣΗ προκαλούν οι όγκοι σε μετοχές της κλάσης μίας ΕΕΕ ( 9291) ενός ΤΙΤΑΝΑ (6772 ) μίας ΜΕΤΚΑ (3986 ), μίας ΤΕΝΕΡΓ (7709) και αρκετών άλλων…

ELGEKA: Αρνητικά πλέον τα ίδια κεφάλαιά της (0,29 εκατ.) από τα +4 εκατ.ευρώ προηγουμένως. Ο δανεισμός πάντα σε υψηλά επίπεδα (86,5 εκατ. ευρώ),τα ταμειακά διαθέσιμα σε 8,5 εκατ. (από 6,2 εκατ) ενώ απασχολεί 1343 άτομα (πέρυσι …1855 άτομα). Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 90,5 εκατ. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και οι ζημίες υπερδιπλασιάσθηκαν από 2,1 εκατ. σε 4,6 εκατ. ευρώ. (συν.δραστ.) Θετικά Ebitda 4,38 εκατ. από 4,1 εκατ. προηγουμένως…

ΕΕΕ:  Coca Cola δείχνει να έχει διασπάσει ανοδικά τη συσσώρευση στο weekly chart βάζοντας ως αρχικό στοχο το 21 με 21,4

 …

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ: Συσσώρευσης συνέχεια για τον ΓΔ με τους τζίρους να σβήνουν στα επίπεδα. Σε πρώτη φάση πρέπει αν μη τι άλλο να κατοχυρώσει το 576, αν θέλει να πάρει κάποιο ανοδικό Momentum. Αντίστοιχα οι 557 μονάδες είναι η κοντινή μας στήριξη που διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει και πάλι το 545 επίπεδο, τουλάχιστον…

Η ΕΚΘΕΣΗ- ΑΡΑΙΓ: Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean στα 7,3000 από 10,8000 ευρώ δίνει η Wood σε έκθεσή της στην οποία υποβαθμίζει και την σύσταση σε “ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ” από “ΑΓΟΡΑ”. Ο οίκος υποβαθμίζει την μετοχή μετά τα ισχνά αποτελέσματα β’ τριμήνου και την σημαντική μείωση στις προβλέψεις του για τα μεγέθη της εισηγμένης, κατά ένα μέσο 40% ως το 2018.

ΕΚΤΕΡ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21,34 εκατ. ευρώ (21,77 εκατ), πωλήσεις 5,74 εκατ. (7,72 εκατ.), κέρδη 113 χιλ. ευρώ (από -51 χιλ.), ebitda 329 χιλ. (από 132 χιλ). Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτ. δραστηριότητες ύψους 3,22 εκατ. ευρώ από -0,31 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ταμειακά διαθέσιμα 6,6 εκατ. (από 11,4 εκατ) δανεισμός ΜΗΔΕΝ (από ΜΗΔΕΝ) και λοιπές υποχρεώσεις 5,8 εκατ. ευρώ (από 8,1 εκατ.). Αποθέματα 5,25 εκατ. και απαιτήσεις 0,95 εκατ. ευρώ (5,25 και 0,65 εκατ. πέρυσι). Απασχολεί 50 άτομα (από 49).

ΘΡΑΚΗΣ Πλαστικά: Τα 1,6000 ευρώ δεν την δυσκόλεψαν ούτε κατά 5% συγκριτικά με την αντίσταση που της προέβαλαν τα 1,5000 επί σειρά εξαμήνων… Στο +4,38% στα 1,6700 ευρώ με μικρό όγκο 3361 τμχ

ΚΡΗΤΗΣ Πλαστικά: Δεν άνοιξαν στο ταμπλό, στα 4,3000 ευρώ… Κι όμως ζητούσαν 2500 τεμάχια στα… 4,3500 ευρώ (+1,16%), ενώ πουλούσαν μόλις 400 τμχ στο +10%.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Την σύσταση overweight και την τιμή-στόχο των 2,10 ευρώ για τον τίτλο της διατήρησε η Beta σε έκθεσή της στην οποία αναφέρει τις προβλέψεις της για τ0 6μηνο της εταιρίας που ανακοινώνεται σήμερα. Η ΒΕΤΑ εκτιμά αύξηση των καθαρών κερδών κατά 10% στα 4,68 εκατ. ευρώ, λόγω ανοδικών τάσεων στις διεθνείς αγορές που δραστηριοποιείται αλλά και της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας.

ΚΡΕ.ΚΑ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,67 εκατ. ευρώ (3,97 εκατ), πωλήσεις 10,9 εκατ. (11,74 εκατ.), ζημίες 1,3 εκατ. ευρώ (από -1,09 εκατ.). Θετικές ταμειακές ροές από λειτ. δραστηριότητες 0,24 εκατ. ευρώ από 0,66 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ταμειακά διαθέσιμα 0,95 εκατ. (από 0,74 εκατ), δανεισμός 20,8 εκατ. όλα βραχυπρόθεσμα (από 19,7 εκατ.) και λοιπές υποχρεώσεις 5,15 εκατ. ευρώ (από 5 εκατ.). Αποθέματα 0,7 εκατ. και απαιτήσεις 9,8 εκατ. ευρώ (5,25 και 0,65 εκατ. πέρυσι).

ΜΟΛΙΣ ένα μείον για την Ελλάκτωρ στις τελευταίες (12) συνεδριάσεις που έγιναν (13). Να σημειωθεί ότι η διαφυγή της ξεκίνησε από τα 1,1500 ευρώ και σήμερα βρέθηκε στα 1,3400 ευρώ πριν ολοκληρώσει στα 1,3100 ευρώ με συναλλαγές 200 χιλ. τμχ.

ΟΤΕ-  πάει να αποτυπώσει ένα Doji Pattern που μπορεί να είναι και reversal στην υπάρχουσα τάση..Στήριξη το 7,70 αντίσταση το 8,5

ΟΛΠ: Κάπως ζωήρεψε ο τίτλος του (1,89% στα 12,4000 ευρώ) που πραγματοποίησε συναλλαγές 15743 τεμαχίων, ενώ στο μείον και μέχρι τα 12,05 ευρώ δόθηκαν 9111 τμχ.

ΠΟΙΟΣ θα το πίστευε, αλλά στα 3,0000 ευρώ βγαίνουν και μαζεύουν όλες τις προσφορές για την μτχ της ΚΥΡΜ που διαπραγματεύεται σε υψηλά 16 ετών (!!), ενώ προσφέρει παράλληλα ιλιγγιώδεις αποδόσεις στους επενδυτές της. Που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 2000%…

PASAL: Νέα αύξηση στα Αρνητικά ίδια κεφάλαιά της (-19,2 εκατ.) από τα -16,44 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Ο δανεισμός πάντα σε υψηλά επίπεδα (126 εκατ. ευρώ),τα ταμειακά διαθέσιμα σε… 165 χιλ. ευρώ (από 303 χιλ.) ενώ απασχολεί 26 άτομα (πέρυσι 26 άτομα). Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,04 εκατ. και οι ζημίες 2,59 εκατ. από  7,05 εκατ. ευρώ το 2015. Θετικά Ebitda 270,4 χιλ. ευρώ από αρνητικά 3,31 εκατ.ευρώ προηγουμένως… Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 0,6 εκατ. ευρώ (από -14,5 εκατ. ευρώ).

ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Επαναφορά των ΣΩΛΚ από το -2,64% στο +10,39% στα 0,6270 ευρώ με συναλλαγές 391 χιλ. τμχ. Διπλασιασμός σχεδόν για τον τίτλο των ΕΛΚΑ (+15,69%) στα 1,1800 ευρώ και στο υψηλό της ημέρας με συναλλαγές 239 χιλ. τμχ. Κυνηγάει τα δικά του πολυετή υψηλά ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ στο +3,5% και στα 4,1700 ευρώ.

ΤΖΙΡΟΣ: Στα 18,83 εκατ. λοιπόν η αξία των συναλλαγών με (5) μόλις μετοχές να καλύπτουν το 60% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Πρώτη Η ΕΥΡΩΒ με 3,3 εκατ. ευρώ (17,5%) και μετά η ΑΛΦΑ με 3,16 εκατ. ευρώ (16,8%). Ακολούθησε ο ΟΤΕ με 1,78 εκατ. ευρώ. Στο -1,44% ο ΔΤΡ στις 628,49 μονάδες με τζίρο 8,55 εκατ. ευρώ

ΦΟΒΟΣ: Ως την πιο δύσκολη περίοδο της καριέρας του χαρακτηρίζει την τρέχουσα ο Joe Baratta της Blackstone Group, αναφέροντας ότι είναι επίσης η πιο ύπουλη στην ιστορία των μετοχών. Μιλώντας σε συνέδριο της Wall Street Journal στη Νέα Υόρκη, ο Baratta αναφέρει ότι προκαλεί ιδιαίτερα ανησυχία το γεγονός ότι έχουμε ιστορικά υψηλά στους πολλαπλασιαστές χρηματικών ροών, αλλά ιστορικά χαμηλές αποδόσεις. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στην καριέρα μου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι η πιο ύπουλη στιγμή στην ιστορία των μετοχών.

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ: Τρέφεται από το…λίπος που διέθετε. Πάλι ζημίες ύψους 567 χιλ. ευρώ (από -626 εκατ), μείωση πωλήσεων (από 9,54 σε 9,12 εκατ. ευρώ), θετικά ebitda 708 χιλ. ευρώ (από 602 χιλ), δανεισμός 12 εκατ. (από 12,1) και ταμείο σταθερό στα 9,7 εκατ. ευρώ… ΙΔΙΑ κεφάλαια- καθαρή θέση 20,78 εκατ. (από 21,34 εκατ.), απαιτήσεις από πελάτες 6,6 εκατ. (από 5,52 εκατ.)… Απασχολεί προσωπικό 179 ατόμων (από 172). Στα μόλις 4,8 εκατ. οι πλην δανείων υποχρεώσεις του.

_____________________________

Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 29.697.930 99,69 18.707.835,08 99,64 37.220.443.390,05 92,50
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 5.078 0,02 60.597,51 0,32 2.687.902.026,51 6,68
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 86.588 0,29 6.197,98 0,03 121.596.286,91 0,30
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 189.064.304,61 0,47
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 0 0,00 0 0,00 6.675.958,95 0,02
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 33 0,00 460,26 0,00 13.390.409,43 0,03
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ 28.230.552 94,77 55.408,8 0,30 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Αγορά Όγκος Αξία Κεφαλαιοποίηση
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 58.020.181 18.830.499,63 40.239.072.376,46
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1.201 688,5 121.807.944,9
_______________________________
Με την υπογραφή του μετόχου