Αύξηση τιμής μετοχής κατά 139% στο τελευταίο 30ήμερο

BIOΚΑΡΠΕΤ:
Αποτιμάται σε 8,78 εκατ. ευρώ, με την τιμή της μετοχής να αυξάνεται κατά 139% σε διάστημα 30ΗΜ. Ενώ ενισχύεται από την αρχή του 2016 κατά 46,40%.
 
Ο κύκλος εργασιών το 2015 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 81,41 εκατ. έναντι  74,13 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 9,82% σε σχέση με το 2014. 
 
Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τη αύξηση των πωλήσεων (8) προϊόντων αλουμινίου της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο. Τα EBITDA αυξήθηκαν το 2015 και διαμορφώθηκαν στα 2,60 εκατ. κέρδη έναντι  (0,13) εκατ. ζημίες το 2014. 
 
Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τη μείωση του κόστους και την αύξηση του μικτού κέρδους των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο. 
 
Οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν σε (4,30) εκατ. έναντι  (7,23) εκατ. το 2014. Η μείωση των ζημιών του ομίλου οφείλεται κυρίως: α) στη μείωση του κόστους, β) στην αύξηση του ποσοστού μικτού κέρδους των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ.
 
Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα 55,10 εκατ. ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις σε  24,29 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 4,67 εκατ.ευρώ.