Αρνητικά ίδια κεφάλαια 36 εκατ. (από 26) καθαρός δανεισμός 110 εκατ. (από 98) και αμοιβές... 2,3 εκατ. ευρώ!! - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αρνητικά ίδια κεφάλαια 36 εκατ. (από 26) καθαρός δανεισμός 110 εκατ. (από 98) και αμοιβές… 2,3 εκατ. ευρώ!!

04.04.2016 12:07

ΛΑΒΙΦΑΡΜ: Τα ίδια κεφάλαια -αρνητικά- ….ενισχύθηκαν κι άλλο κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου και βρέθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός ο καθαρός ενισχύθηκε σε 110 εκατ. περίπου από 98 εκατ. ευρώ το 2014.
Για αμοιβές κατεβλήθησαν 2,3 εκατ. ευρώ…
Αποτιμάται σε 6,33 εκατ. ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017