Αρκετές αξιοσημείωτες τεχνικές επισημάνσεις για δείκτες και τίτλους-κλειδιά

Συνέχιση της κίνησης στην αγορά με τον τραπεζικό να ξύνει για τρίτη φορά τα χαμηλά του που ουσιαστικά είναι και η μόνη του στήριξη.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να αντιδράσει από τα επίπεδα του, έχει όλες τις πιθανότητες θα δώσει συνέχιση.

ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ δείχνουν ότι είναι έτοιμες να βγάλουν αντίδραση, ενώ η ΕΤΕ με την σειρά της πλησιάζει και αυτή τα χαμηλά της στο 036.

ΜΕΤΚ και ΜΠΕΛΑ κρατάνε χαρακτήρα, ενώ και το ΦΟΛΙ κατάφερε να κρατήσει την στήριξη του 1780 και να δώσει αντίδραση με πρώτο στόχο το 19.

Ο ΟΠΑΠ έχει ενδιαφέρον στο 680 επίπεδο για μία contrarian κίνηση.

O f25 έχει ουσιαστική επόμενη στήριξη στο 193 ενώ το 199 είναι κοντινή και το 202 κύρια αντίσταση. το stop μας κατεβαίνει στο 205

 Intraday position short stop 205
 _________________________________________________

Support: 193, 191, 189
Resist.: 199,202, 205, 207
Daily spot market position short s/l 218
* ,