Από το “Α” μέχρι το “Ω”… | Mikrometoxos.gr

Από το “Α” μέχρι το “Ω”…

24.04.2016 00:01

ΑΒΑΞ: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου βάσει υπογεγραμμένων μόνο συμβάσεων υπερβαίνει τα 1,6 δις την 31.12.2015, ενώ την ίδια περίοδο υπάρχουν επιπλέον συμβάσεις οι οποίες αναμένεται να υπογραφούν προσεχώς. Το χαρτοφυλάκιο έργων του Ομίλου είναι επαρκές και ποιοτικό για την συνέχιση της δραστηριότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ήδη από τις αρχές του 2016 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έχει αρχίσει εκ νέου να κινείται ανοδικά με την υπογραφή νέων συμβάσεων, και σε συνδυασμό με τις ελαφρά θετικότερες προοπτικές της οικονομίας, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά το τρέχον έτος.

ΑΒΑΞ(Ι): Τα αποτελέσματα Ομίλου το 2015 επιβαρύνθηκαν με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις, συνολικού ύψους 13,5 εκατ. (2014: 55,7 εκατ.). Κατόπιν της λογιστικοποίησης των έκτακτων επιβαρύνσεων για το 2015, το συνολικό αποτέλεσμα του Ομίλου για το έτος ήταν ζημιογόνο παρά την ύπαρξη ελαφρά θετικού λειτουργικού αποτελέσματος.

ΑΒΑΞ(ΙΙ): Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 3,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 500,3 εκ το 2015 έναντι των 518,1 εκ του 2014, καθώς στο δεύτερο εξάμηνο υπήρξε σημαντική υποχώρηση της δραστηριότητας του Ομίλου λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και εμπόδισαν την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων.

Παρά την υποχώρηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων στα 177,4 εκατ. στο τέλος του 2015 έναντι 216,8 εκατ. στο προηγούμενο έτος λόγω της ζημιογόνου χρήσεως, η κεφαλαιακή δομή του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή και αντιστοιχεί σε εσωτερική αξία 2,28 ανά μετοχή.

Η αξία των συμμετοχών του Ομίλου μειώθηκε κατά 9,2 εκ στα 229,6 εκατ. στο τέλος του 2015.

Ο ΟΜΙΛΟΣ αποτιμάται σε 22,3 εκατ. με τιμή 0,2870 ευρώ και στο -3% από την αρχή του 2016. Χαμ-Υψηλό 2016: 0,2080 και 0,3580 ευρώ με μέσο όρο 0,2700 ευρώ και με συναλλαγές στο 3% του συνολικού αριθμού των μετοχών…

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Η Viohalco γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 θα δημοσιευθεί στις 28 Απριλίου 2016 (αντί της 29ης Απριλίου 2016) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.viohalco.com), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών Euronext (europeanequities.nyx.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Ο στόχος μας πληρώθηκε. Πλέον το stop μας ανεβαίνει στο 1,69 σε κλείσιμο, μιας και διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1,58. Το 1,80 είναι κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο θα δώσει συνέχιση στο επίπεδο του 2,00 ευρώ…
Με σκορ 5-2 και εκκίνηση στα 1,6000 ευρώ πριν (6) συνεδριάσεις, η μετοχή βρίσκεται τώρα στα 1,7300 ευρώ που αποτιμά τον όμιλο σε 178,9 ευρώ. ΕΥΡΟΣ 2016:- 1,0500 με 1,7700 ευρώ και μέσος όρος 1,4400 ευρώ, στο +13,82% από τις 31.12.2015.. Συναλλαγές εφέτος 10 εκατ. τμχ. δηλ. το 10% περίπου του συνολικού αριθμού…
 .
ΔΕΗ: Πλέον και η ΔΕΗ βρίσκεται σε τάση. Το 2,93 είναι κύρια στήριξη με το stop μας στο 2,91. Το 3,26 κοντινή με το 3,40 επόμενο επίπεδο αντίστασης. Ο στόχος της κίνησης πάντως σε μεγάλη εικόνα είναι το 4,00 ευρώ. Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για την μετοχή στα 2,5000 από 6,2000 έδωσε η IBG σε έκθεσή της στην οποία υποβαθμίζει και την σύσταση σε “ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ” από “ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ”. Οι αναλυτές της επικεντρώνονται στις δύσκολες προκλήσεις εν μέσω του δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, των σημαντικών νομοθετικών αποφάσεων και του αυξανόμενου ανταγωνισμού.
.
ΔΕΗ(Ι): ΕΔΩ και μερικές εβδομάδες (4 με 5) διαπραγματεύεται σε εύρος 30 με 35 σεντς,2,8000-2,8500 με 3,1000-3,1500) η μετοχή βρίσκεται τώρα στα 3,1500 ευρώ που την αποτιμούν σε 178,9 ευρώ. ΕΥΡΟΣ 2016:- 2,3400 με 4,0800 ευρώ και μέσος όρος 3,1600 ευρώ, στο -18,81% από τις 31.12.2015. Συναλλαγές εφέτος 30,2 εκατ. τμχ. δηλ. το 13% περίπου του συνολικού αριθμού…
.
________________

EKTIMHΣΕΙΣ της EUROBANK EQUITIES για τις…λοιπές 3 Συστημικές μετοχές

Μετά το 4ο τρίμηνο, η Eurobank Equities μείωσε ελαφρώς τις εκτιμήσεις της λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις ενημερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες των διοικήσεων. Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις δεν είναι ουσιωδώς διαφορετικές από ό,τι πριν και η υποβάθμιση της Τράπεζας Πειραιώς σε «Hold» έγινε για λόγους αποτίμησης, ενώ η Εθνική Τράπεζα παραμένει η προτιμώμενη επιλογή από τον κλάδο.

Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, παρά την πρόσφατη ανάκαμψη των τιμών, αφού οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν στο χαμηλό όριο αποτίμησης των τραπεζών της Ευρώπης στις 0,25 φορές του δείκτη P/TBV, κατά μέσο όρο, έναντι 0,5 φορές ή περισσότερο στην Ευρωζώνη. Κατά την άποψή της Eurobank Equities, αυτή η μεγάλη έκπτωση αντανακλά ακόμα τον αυξημένο κίνδυνο χώρας σε συνδυασμό με τα προβλήματα ποιότητας του ενεργητικού.

Αν και θα χρειαστεί χρόνος για να παρουσιαστεί σημαντική βελτίωση, κάποιες ενδείξεις θα μπορούσαν να αναδειχθούν μέσα στο 2016, όπως στη βελτίωση του κινδύνου χώρας, καθώς προχωράμε πιο κοντά στην πρώτη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

__________________

ΚΑΛΩΔΙΑ Ελληνικά: Τα EBITDA προ επανεκτίμησης παγίων και αποτελέσματος μετάλλου διαμορφώθηκαν σε 42,8 εκατ. έναντι 6,8 εκατ., ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) προ επανεκτίμησης παγίων και αποτελέσματος μετάλλου ανήλθε σε κέρδη 29,4 εκατ. έναντι ζημιών 2,6 εκατ.

.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,6 εκατ. έναντι ζημιών 37,9 εκατ., ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,8 εκατ. έναντι ζημιών 30,3 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 223,6 εκατ. την 31/12/2015 έναντι 217,6 εκατ. την 31/12/2014, το οποίο οφείλεται κυρίως στις υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης για να υποστηριχθεί ο αυξημένος κύκλος εργασιών. Κφση 20,4 εκατ. ευρώ… Μεγάλο πρόβλημα ο δανεισμός… Αυτή την περίοδο και για μερικά χρόνια θα δουλεύει για τις τράπεζες…

ΛΗΣΤΕΙΑ: Από το 1991 μέχρι το 2011, δηλαδή μέσα σε μια εικοσαετία, πληρώσαμε για τοκοχρεολύσια στους εκάστοτε πιστωτές μας, πάνω από 664 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2011 το ελληνικό κράτος είχε ακόμα χρέος, περίπου 368 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 1 τρισ. ευρώ «πληρωμή» στους «κερδοσκόπους» του ντόπιου και διεθνούς χρηματιστηριακού κεφάλαιου, τύπου Τζώρτζ Σόρος, τίς μεγάλες Τράπεζες, τούς λεγόμενους και «ΑΓΟΡΕΣ». Εχουν ήδη πάρει πάνω από τρία ετήσια ΑΕΠ και τους «χρωστάμε» σχεδόν άλλα δύο ετήσια ΑΕΠ.

ΜΥΤΙΛ: Αύξηση ιδίων κεφαλαίων από 909,55 εκατ. σε 964,4 εκατ. ευρώ και αύξηση δανεισμού από 687 εκατ. σε 727,5 εκατ. ευρώ με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 200,86 εκατ. από 313,4 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ο καθαρός δανεισμός του από 373,6 εκατ. ανέβηκε στα 526 εκατ. ευρώ περίπου… Αποτιμάται σε 438,4  εκατ. ευρώ και οι βασικοί δείκτες διαμορφώνονται για το 2016 σε 9 το p/e σε 0,45 το P/bv σε 0,55 ο ΔΔΜ και σε 3,9 η σχέση Ev/ebitda…

_______________

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ της ΙΒG

Η χρηματιστηριακή δίνει σύσταση “buy” και για τις τέσσερις μετοχές, ωστόσο υπογραμμίζει ότι προτιμά την Alpha (λόγω ποιότητας κεφαλαίων, επαρκούς κάλυψης των δανείων, ισχυρής δυναμικής κερδών και χαμηλότερης κρατικής συμμετοχής) αλλά και την Εθνική, λόγω υψηλότερων κεφαλαιακών δεικτών και κάλυψης, του χαμηλότερου δείκτη δανείων προς καταθέσεων, αλλά και της μεγαλύτερης ευελιξίας στις αναδιαρθρώσεις δανείων.

Η Πειραιώς, από την άλλη πλευρά, προσφέρει τη μεγαλύτερη μόχλευση σε περίπτωση ανάκαμψης, όντας η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, ενώ προσφέρει και καλές προοπτικές σε περίπτωση επαναξιολόγησης των τραπεζικών μετοχών, καθώς διαπραγματεύεται με discount έναντι των άλλων τριών τραπεζών.

Η Eurobank έχει τον υψηλότερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αλλά έχει σχετικά πιο αδύναμη κεφαλαιακή βάση.

 _____________

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: H CS διατηρεί αμετάβλητη την σύσταση “OYΔETEΡOTHTAΣ” και την τιμή-στόχο των 0,28 ευρώ ανά μετοχή. Η Morgan Stanley διατηρεί την σύσταση “ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ” και την τιμή-στόχο των 0,32 ευρώ ανά μετοχή. Και η Wood & Company δίνει σύσταση “ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ” για την μετοχή, με τιμή – στόχο 0,38 ευρώ ανά μετοχή.

ΡΕΒΟΙΛ:Η εταιρεία αποτιμάται σε 6,9 εκατ., με την καθαρή θέση της στα 14 εκατ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό της στα 51 εκατ. ευρώ και με ταμείο 4,34 εκατ. ευρώ… Απασχολεί προσωπικό 180 ατόμων (184 το 2014), για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 804,4 χιλ. ευρώ ενώ εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8,3 εκατ. ευρώ.

REVOIL: Ειδικότερα, αναφορικά με τις επιδόσεις του 2015, ο όμιλος εμφάνισε καθαρές ζημιές μετά από φόρους 3 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,75 εκατ. ευρώ το 2014. Αξίζει να σημειώσουμε και τη σημαντική βελτίωση του EBITDA ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του δικτύου, που ανήλθε σε 8,86 εκατ. ευρώ από 7,76 εκατ. ευρώ το 2014. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 656 εκατ. ευρώ στην οικονομική χρήση 2015 από 734 εκατ. ευρώ το 2014.

ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: EBITDA 26,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκ. ευρώ την 31/12/2014. Τα κέρδη 7,8 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0625 ευρώ) έναντι ζημιών 5,6 εκ. ευρώ (ζημίες ανά μετοχή 0,0447 ευρώ) το 2014. Καθαρός δανεισμός 116,2 εκ. ευρώ έναντι 107,7 εκ. ευρώ ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν την 31/12/2015 σε 149,4 εκ. ευρώ. Κφση 116,6 εκατ.

_________________

ΤΟ προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο της Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Περιλαμβάνει τις μετοχές των Εθνικής, Alpha, ΟΤΕ και Jumbo και χαρακτηρίζεται από μεγάλα περιθώρια ανόδου, με προστασία στην πτώση λόγω αμυντικών χαρακτηριστικών και ελκυστικών αποτιμήσεων.

Επίσης, η χρηματιστηριακή τονίζει ότι της αρέσουν οι μετοχές των Τιτάν και Motor Oil σαν φθηνές εγχώριες εναλλακτικές για να τοποθετηθεί κανείς σε παγκόσμιες κλαδικές τάσεις (τον κατασκευαστικό κλάδο στις ΗΠΑ και τα περιθώρια διύλισης).

Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο στα 3,20 ευρώ για την Alpha, στο 0,45 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, στα 12,50 ευρώ για την Motor Oil, στα 12,60 ευρώ για τα Jumbo, στα 11,50 ευρώ για τον ΟΤΕ και στα 24,70 ευρώ για την Τιτάν.

___________________

ΥΓΕΙΑ: Σε υψηλό 2016 και στο +53,27% η τιμή της μετοχής από τις 31.12.2015, με την κφση στα 50,14 εκατ. ευρώ. Χαμηλό 0,0780 προ 2,5 μήνες και τώρα στο 0,1640 ευρώ… Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 1,11, αρνητικός ο πολλαπλασιαστής κερδών (ζημίες γαρ) και η σχέση p/bv στο 0,43.

ΥΓΕΙΑ(Ι): Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ το 2015 από 4,9 εκατ. ευρώ το 2014.Τα (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν στα 22 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,8 εκατ. ευρώ το 2014

ΦΟΥΡΛΗΣ: Αποτιμάται σε 166,24 εκατ. στη τιμή των 3,2600 ευρώ. Το 2015 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στα κέρδη σε σχέση με τις ζημίες στο 2014.

Οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες λιανικής (ΙΚΕΑ, INTERSPORT) είχαν πωλήσεις 413,3 εκατ. 4,5% αυξημένες σε σχέση με το 2014 ( 395,5 εκατ.). Οι πωλήσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτων έφθασαν τα 414,4 εκατ., έναντι 413,4 εκατ. το 2014.

ΦΡΛΚ: Ως γνωστόν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 32,6 εκατ. έναντι 25,9 εκατ. το 2014 αύξηση 25,9%. Επομένως ο δείκτης Ev/ebitda διαμορφώθηκε στο 8 που μπορεί να πέσει εντυπωσιακά προσεχώς….

ΦΟΥΡΛΗΣ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,5 εκατ. έναντι ζημιών 9,1 εκατ. το 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 253 χιλ. έναντι ζημιών 11,5 εκατ. το 2014.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 27 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. το 2014. Με τον δείκτη P/BV στο 1,07 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,77.

XΡHMATIΣTHΡIAKEΣ: Πρώτη η Eurobank Equities στην κατάταξη σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές Μαρτίου. Ακολουθεί η Euroxx, με τρίτη την Citigroup.

Ποιες συμπληρώνουν τη δεκάδα: Την πρώτη θέση της κατάταξης των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Μάρτιο κατέλαβε η Eurobank Equities, με ποσοστό 19,14%. Την τριάδα συμπληρώνουν οι Euroxx (15,29%) και η Citigroup με ποσοστό 10,55%. Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,08%), Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (6.42%), Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (4,92%) και UBS (4,61%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Alpha Finance (4,02%), Credit Suisse Sec (3,34%) και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,88%).

Στο πρώτο τρίμηνο του 2016, και πάλι πρώτη είναι η Eurobank Equities με ποσοστό 18,19%, δεύτερη ακολουθεί η Euroxx, με ποσοστό 15,86% και τρίτη η Εθνική Χρηματιστηριακή με 9,36%. Επιπλέον τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Citigroup Global Markets (7,94%), UBS (5,22%), Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (5,17%), Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (5,13%), Alpha Finance (4,07%), Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (3,92%) και Credit Suisse (3,48%).

ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ-ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ: Τόσο οι πολιτικοί, όσο και οι ψυχοπαθείς έχουν την τάση να είναι εγωιστές, ανάλγητοι, ανελέητοι, εκμεταλλευτές των άλλων, ανεύθυνοι, παθολογικοί ψεύτες, ετοιμόλογοι, απατεώνες, αλαζόνες, ρηχοί ως χαρακτήρες και χωρίς τύψεις όσον αφορά τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με τους ειδικούς ψυχολόγους. Ακόμη χειρότεροι είναι οι χαρισματικοί πολιτικοί, οι οποίοι μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τους εγκληματίες ψυχοπαθείς.

Τα κοινά τους χαρακτηριστικά είναι η γοητεία που ασκούν, η αδυναμία τους να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεων τους, η χρόνια αστάθεια τους, η μανιοκαταθλιπτική αλλαγή στρατηγικών κατευθύνσεων, η υψηλή αίσθηση αυτό-αξίας, ο κοινωνικά αποκλίνων τρόπος ζωής, η καταπιεστική ανάγκη συνεχών διεγέρσεων, ο παρασιτισμός και η μη ύπαρξη ρεαλιστικών στόχων. Τέτοιοι ηγέτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αντιλήψεις του κόμματος που ανήκουν, δημιουργούν παθολογικά αρρωστημένες κοινωνίες, οι οποίες αυτο-καταστρέφονται στο τέλος.

ΩΡΑΙΑ της ζωής:

 

MIKROS

  • Με την υπογραφή του μικρομέτοχου 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017