Απόστολος Μάνθος: Ο Γενικός Δείκτης ακόμα συσσωρεύει σε μια πλάγια κίνηση 40 μονάδων

Απόστολος Μάνθος

“Έχουν συμπληρωθεί 19 συνεδριάσεις και ο Γενικός Δείκτης ακόμα συσσωρεύει σε μια πλάγια κίνηση 40 μονάδων (657 με 617 μονάδες) προσπαθώντας να αξιολογήσει την αξιολόγηση της Ελληνικής Οικονομίας, ενσωματώνοντας όμως σε αυτά τα επίπεδα τιμών ένα μεγάλο μέρος από το τωρινό θετικό αντίκτυπό της” επισημαίνει ο Απόστολος Μάνθος.

Στο ημερήσιο διάγραμμα τιμών δείχνει να θέλει να “αποδράσει” από το τεχνικό επίπεδο αντίστασης των 650 μονάδων. αλλά το “βυτίο” με τα απαραίτητα “καύσιμα”, που χρειάζεται για τη βίαιη διαφυγή προς τις 680 μονάδες έχει “μείνει από λάστιχο” καθώς το “εφέ” της επαναφοράς του “waiver” από την ΕΚΤ για τις Ελληνικές Τράπεζες πήρε παράταση και μετατίθεται για μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Κεντρικής Τράπεζας.

Ταυτόχρονα στη θέση “hold on” βρίσκεται και η εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ ευρώ, καθώς θα πρέπει να πάρει το ελεύθερο από το EWG και μετά να επικυρωθεί από πέντε Κοινοβούλια Χωρών Μελών της Ευρωζώνης και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

“Μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο αναμονής είναι πολύ πιθανό ο Γενικός Δείκτης, εάν συνεχίζει να δηλώνει αδυναμία επιβεβαιωμένης τμήσης των 650 μονάδων, να πραγματοποιήσει μια βραχυχρόνια ‘swing’ καθοδική κίνηση διάσπασης του βραχυχρόνιου ανοδικού καναλιού του περασμένου Απριλίου, θέτοντας ως αρχικό στόχο τις 620 μονάδες. Κίνηση όμως, όπου φαίνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης καθώς έχει διασπάσει καθοδικά το ανάλογο βραχυχρόνιο κανάλι του περασμένου Απριλίου και κατευθύνεται προς το επίπεδο στήριξης των 170 με 168 μονάδων” εκτιμά ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης και μέλος επενδυτικής επιτροπής της Δυναμικής ΑΧΕΠΕΥ.

* ,