Απόστολος Μάνθος: Εξωγενείς παράγοντες ανάγκασαν τον Γενικό Δείκτη σε αναδίπλωση θέσεων και βίαιο ‘pullback’

“Εξωγενείς παράγοντες ανάγκασαν τον Γενικό Δείκτη σε αναδίπλωση θέσεων και βίαιο ‘pullback’ χαμηλότερα της ιδιάζουσας βραχυχρόνιας ζώνης στήριξης των 600 με 590 μονάδων, προς άμεση αξιολόγηση της ευμεταβλητότητας του διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος” επισημαίνει ο Απόστολος Μάνθος.

Έτσι η “νηνεμία”, ή μη, των διεθνών Αγορών θα καθορίσει σε αυτή τη χρονική στιγμή τη κίνηση του Γενικού Δείκτη στην αρχή της εβδομάδας. 

Εν τω μεταξύ, άξιο λόγου είναι και το γεγονός ότι αρκετά “funds” που είχαν κλείσει τα βιβλία τους για το 2015 πραγματοποιώντας ποσοστιαίες ρευστοποιήσεις θα επαναδραστηριοποιηθούν τοποθετώντας στοχευόμενες εντολές αγορών για το 2016.

Από τεχνικής απόψεως “κατεβάζοντας σκάλα” στην περιοδικότητα του διαγράμματος του Γενικού Δείκτη από τα ημερήσια στα 4ωρα δεδομένα, για να ενσκήψουμε στους βραχυχρόνιους επενδυτές, διακρίνουμε με την αποτύπωση καναλιών τάσης ως σημεία κλειδιά για τους μεν “Bears” τις 580 με 575 μονάδες…

Oπου πιθανή καθοδική λύση θα οδηγήσει προς τα επίπεδα των 550 μονάδων και για τους δε “Bulls” τις 617 με 620 μονάδες επαναφέροντας τον Δείκτη σε ανοδική ρότα προς τις 650 με 660 μονάδες.

Για τους μεσοπρόθεσμους επενδυτές και σύμφωνα με την άποψη του υπεύθυνου του τμήματος ανάλυσης και επενδυτικής κατεύθυνσης της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ, πέραν της όποιας επικίνδυνης τροπής στα Διεθνή Χρηματιστήρια, θα πρέπει να μείνουν εστιασμένοι στο “τρίπτυχο”:

 “Αξιολόγηση – Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και επαναφορά του waiver στα Ελληνικά ομόλογα – Ελάφρυνση χρέους”.

* ,