Αποτιμώνται σε… 21,5 εκατ. ευρώ, πόσο άραγε να αξίζουν πραγματικά;

ΠΡΟΧΘΕΣ: Στη σύναψη τριών συμβάσεων με τη δανέζικη εταιρία Energinet.dk για την υποβρύχια διασύνδεση Δανίας – Σουηδίας και την αντικατάσταση εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Δανίας, προχώρησε η Ελληνικά Καλώδια.

ΠΡΟ ΔΙΜΗΝΟΥ: O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια σύναψε δύο συμβάσεις με τη γερμανική εταιρία διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας TenneT για υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για υπεράκτια αιολικά πάρκα.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31.12.2015: 84,5 εκατ. ευρώ και 2,8600 ευρώ ανά μετοχή… Στο ταμπλό… 0,7260 ευρώ… Και… δύο ευρώ να τα υπολογίζαμε (που δεν…- καθότι αξίζουν πολλά, πάρα πολλά…)

Η ΚΦΣΗ των… 21,5 εκατ. ευρώ είναι από αυτά με τον… Τοτό και δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Απλά, στο ελληνικό ταμπλό δεν υπάρχει μπούσουλας, για τίποτα, μα για τίποτα…

ΚΑΙ με λειτουργικά κέρδη (ebitda) 37 εκατ. ευρώ, ενώ εύκολα γυρίζει και σε κερδοφορία έτσι που τρέχουν τα υπόλοιπα…

_______

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στην εγχώρια αγορά, τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τη μείωση των τιμών των μετάλλων, ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την αυξημένη ζήτηση και έδειξε τις πρώτες ενδείξεις των μελλοντικών προοπτικών του.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ για το 2015 ανήλθε σε 480 εκατ. ευρώ έναντι 359 εκατ. ευρώ το 2014. Στην εγχώρια αγορά, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ διατήρησε την ηγετική της θέση για μια ακόμη χρονιά.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2014 και ανήλθε στα 197,5 εκατ. ευρώ, σαν αποτέλεσμα της εκτέλεσης δυο σημαντικών έργων υποβρύχιων καλωδίων, της διασύνδεσης των Κυκλάδων και της διασύνδεσης της νήσου Αγ. Γεώργιος.

Επιπλέον, πέραν των έργων των υποβρύχιων καλωδίων, η αύξηση προήλθε και από την αύξηση των όγκων πωλήσεων άλλων προϊόντων, καθώς εντός του 2015, ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην εγχώρια αγορά.

Οι εξαγωγές του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα 282 εκατ. Ευρώ, παρά τις μειωμένες τιμές των μετάλλων. Οι όγκοι των πωλήσεων στο εξωτερικό των κύριων προϊόντων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 14% σε σύγκριση με το 2014, ωθούμενη κυρίως από την αυξανόμενη ζήτηση για καλώδια σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 39,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 405% έναντι του 2014. Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε κέρδη 37 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,7 εκατ. ευρώ το 2014.

Αντίστοιχα το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε κέρδη 23,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20 εκατ. ευρώ του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους 644 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 37,9 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 30,3 εκατ. ευρώ το 2014

* ,