Αποτελέσματα 2014/15 - Το Jumbo, η ΕΒΖ και οι άλλοι - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αποτελέσματα 2014/15 – Το Jumbo, η ΕΒΖ και οι άλλοι

10.10.2015 20:08

Αποτελέσματα 2014/15

Το Jumbo, η ΕΒΖ και οι άλλοι

Ελάχιστα άλλαξε ο χάρτης των κερδών των εισηγμένων εταιριών μετά και την δημοσίευση των τελευταίων αποτελεσμάτων

Την περασμένη Τετάρτη έκλεισε ο κύκλος των δημοσιεύσεων του β’ τριμήνου των εμποροβιομηχανικών εταιριών ή δ’ τριμήνου για όσες κλείνουν χρήση το καλοκαίρι. Το 58% των εταιριών του ΧΑ παραμένει ζημιογόνο,  σχέση που θα επιδεινωθεί περαιτέρω όταν ανακοινωθούν και οι τραπεζικοί ισολογισμοί, τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σε θετική τροχιά (+20%) ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 559 εκατ. ευρώ παρά τις πολύ υψηλές ζημιές που εμφάνισε η Ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης.

Αναλυτικότερα:

Jumbo:

Οι επιδόσεις της εταιρίας είναι πλέον συνώνυμο της αντοχής καθώς για άλλο ένα τρίμηνο τα νούμερα έκλεισαν ικανοποιητικά παρά τις αντιξοότητες στην Ελληνική αγορά. Η Ελλάδα παρουσίασε μείωση μόλις 0,5% στο τέταρτο τρίμηνο ενώ η Κύπρος εμφανίζει αύξηση πωλήσεων 6,2%.

Η έκπληξη έρχεται από την αύξηση του μικρού περιθωρίου κέρδους στο 57,3% παρά την ανάποδη κίνηση των νομισμάτων ενώ η τελική γραμμή ωφελήθηκε και από χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές (24,3%) κλείνοντας στα 30,3 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή ταμειακή θέση αυξήθηκε στα 152,1 εκατ. ευρώ έναντι 122,4 πέρυσι αποτέλεσμα της παραγωγής 72,6 εκατ. ευρώ ελεύθερων ταμειακών ροών παρά το άνοιγμα τεσσάρων νέων καταστημάτων που «κόστισαν» 59,2 εκατ. ευρώ.

Είναι ενδεικτικό ότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές αποτελούν το 81% των λειτουργικών κερδών, μια από τις πιο παραγωγικές επιδόσεις σε ρευστό για εμπορική επιχείρηση. Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου και θα επανεξετάσει την στάση του αναφορικά με την μη διανομή μερίσματος όταν και εφόσον οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίου αρθούν.

 

Νάκας:

Η χρονιά έκλεισε ικανοποιητικά αφού στο τέταρτο τρίμηνο η εταιρία μείωση της ζημιές της στο μισό διατηρώντας ωστόσο σε υγιή επίπεδα τα λειτουργικά της κέρδη. Το τέταρτο τρίμηνο είθισται να είναι παραδοσιακά το πιο αδύναμο ωστόσο οι κινήσεις μείωσης κόστους συγκράτησαν τα λειτουργικά κέρδη στα 136 χιλ. ευρώ έναντι 29 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Η διοίκηση αναμένει μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5-7% στην επόμενη χρήση λόγω των δυσμενών συνθηκών ζήτησης που επικρατούν στην ελληνική οικονομία ενώ θα απορροφήσει και μέρος από το ΦΠΑ 23% που επιβλήθηκε στην εκπαίδευση. Η καθαρή κερδοφορία το 2014 διαμορφώθηκε στα 630 χιλ. ευρώ και είναι η καλύτερη επίδοση της εταιρίας από την χρήση του 2008.

 

ΕΒΖ:

Η Ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης έκλεισε την χρονιά με ζημιές ρεκόρ αφού όχι μόνο κατάφερε να βρίσκεται στην τελευταία θέση των εισηγμένων εταιριών από πλευράς ζημιών αλλά είχε συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικών επιδόσεων. Παρά την μείωση των ζημιών στα 17,2 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο η χρονιά κλείνει με ζημιές 72,4 εκατ. ευρώ και τζίρο 175 εκατ. ευρώ.

Η πιο δυσμενής εξέλιξη για την ΕΒΖ είναι η παραμονή των λειτουργικών αποτελεσμάτων στο κόκκινο για δεύτερη συνεχή χρονιά (-45 εκατ. ευρώ) καθώς από την γραμμή των μικτών κερδών (-25 εκατ. ευρώ) η εταιρία μπαίνει στο κόκκινο. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 148 εκατ. ευρώ ενώ η ενοποιημένη καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 39,2 εκατ. ευρώ.

 

CPI:

Αν καιτο τρίμηνο έκλεισε στο μία ή άλλη (-3%) όπως και ο έτος (+2%) σε επίπεδο τζίρου η εικόνα στα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν διαφορετική. Συγκεκριμένα στην ίδια περίοδο τα λειτουργικά κέρδη έχουν περιοριστεί στα 56 χιλ. ευρώ έναντι 398 χιλ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2013. Σε ένα τρίμηνο η εταιρία έχασε σχεδόν όλα τα κέρδη που είχε χτίσει σε μια χρονιά εμφανίζοντας οριακή κερδοφορία 28 χιλ. ευρώ. Μέρισμα δεν προβλέπεται.

 

Τεξαπρετ:

Με τζίρο 25 χιλ. ευρώ έβγαλε ζημιές 840 χιλ. ευρώ. Στην έκθεση του ΔΣ αναφέρεται ότι η διοίκηση συνεχίζει την προσπάθεια πώλησης των μηχανημάτων της εταιρίας καθώς και την προσπάθεια πώλησης των «τεράστιων αποθηκευτικών χώρων» της. Η αρνητική καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 61 χιλ. ευρώ ενώ τα πάγια στοιχεία ενεργητικού λογιστικής αξίας 6,6 εκατ. ευρώ συνοδεύουν συνολικές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ περίπου.

 

Επίλεκτος:

Άλλη μια χρονιά με ζημιές για την επίλεκτος η οποία παραμένει δέσμια των υψηλών χρηματοοικονομικών της εξόδων (3,1 εκατ. ευρώ. Πέρα από τους κλασσικούςκλάδους του βαμβακιού και του νήματος η συνεισφορά των δύο νέων δραστηριοτήτων (ηλεκτρική ενέργεια –βιοντήζελ) ήταν μειωμένη κατά 24% και 80% δικαιολογώντας μέρος από την απώλεια του κύκλου εργασιών.

Η τελική γραμμή έκλεισε με ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ παρά την σημαντική μείωση των άλλων εξόδων κατά 2,3 εκατ ευρώ, γεγονός που οποίων αποδίδεται  σε μείωση κερδών στον κλάδο της ενέργειας κατά 1,023 εκατ. ευρώ της μονομερούς παραβίασης της σύμβασης τιμολόγησης μεταξύ της θυγατρικής και του ΛΑΓΗΕ με μείωση της τιμής τιμολόγησης ενέργειας και γ) σε μείωση κατά 228 χιλ. ευρώ από την εμπορία βιοντίζελ.

 

Οι εταιρίες που δημοσίευσαν τα αποτελέσματα χρήσης του 2014/2015

 

Πωλήσεις
 
Λειτουργικά Αποτελέσματα
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
Περίοδος
2015
Y-o-Y
2014
2015
Y-o-Y
2014
2015
Y-o-Y
Σε εκατ. ευρώ
12M
(%)
12M
12M
(%)
12M
12M
(%)
ΝΑΚΑΣ
19,62
12% 
1,31
1,77
35% 
0,20
0,62
212% 
CPI
14,57
2% 
1,07
0,90
-16% 
0,12
0,03
-76% 
JUMBO
582,55
8% 
146,52
159,26
9% 
101,25
104,84
4% 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ
43,23
-2% 
4,14
3,60
-13% 
-4,61
-2,81
39% 
ΤΕΞΑΠΡΕΤ
0,03
79% 
-0,14
-0,05
67% 
-0,58
-0,84
-45% 
ΕΒΖ
13,91
18% 
1,67
2,21
32% 
-49,92
-72,41
-45% 
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017