«Απομόχλευση, επαναρρύθμιση, αποπαγκοσμιοποίηση »…

OI ΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: 
Σύμφωνα με το περιοδικό New Yorker αυτό που χρειάζεται η παγκόσμια οικονομία για να επανέλθει στην ευθεία οδό και να ξεφουσκώσουν οι «φούσκες» ώστε το εισόδημα να ανταποκρίνεται στην πραγματική παραγωγή πλούτου συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: 
«Απομόχλευση, αποπαγκοσμιοποίηση, επαναρρύθμιση»…

Η μόχλευση ειδικά είναι το πυρηνικό όπλο στα χέρια των τραπεζιτών και των golden boys που τους υπηρετούν αφού κάνει την παγκόσμια οικονομία τόσο πολύπλοκη μ

ε τα χαοτικά μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιεί…
Και τόσο αλληλοεξαρτώμενη ώστε να καθιστά αναγκαία και την ύπαρξη τους όσο κανείς ηγέτης δεν αναλαμβάνει το ρίσκο να λύσει το γόρδιο δεσμό με το ξίφος, όπως ο Μεγαλέξανδρος…