ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο Ερώτημα… ποιά είναι η πραγματική αξία της Εθνικής

Απάντηση στο ερώτημα ποιά είναι η πραγματική αξία της Εθνικής

 

Αν υποθέσουμε ότι η μετοχή της Εθνικής φθάσει να διαπραγματεύεται στο 0,0500 ευρώ, αυτό θα δίνει κεφαλαιοποίηση 176 εκατ. ευρώ.

 

Η Εθνική διαθέτει 10 δισ. κεφάλαια με φουλ εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και αυτό… μεταφράζεται σε P/BV 0,017 πριν την αναπροσαρμογή, που με τα νέα κεφάλαια και μετά θα διαμορφωθεί στο 0,35 {αυτό είναι και το ορθό}.


Μια τράπεζα με 10 δισ. κεφάλαια μπορεί να έχει P/BV 0,35; 

 

Είναι προφανές ότι σε εύλογο βάθος χρόνου η δίκαιη αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών θα είναι 1 φορά το book value, που σημαίνει τουλάχιστον 100% αύξηση στην κεφαλαιοποίηση τους…