ΑΝΕΚ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – Βασικά Στοιχεία Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2015

Βασικά Στοιχεία Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2015

 48 χρόνια δυναμικής παρουσίας

 10 ιδιόκτητα πλοία

 Ισχυρό brand name στον κλάδο

 

Κύρια Σημεία Εννεάμηνου 2015:

 Το εννεάμηνο του 2015 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

 Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη, γεγονός που επιτεύχθηκε μέσα σε ένα δυσμενές εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και με τους ισχύοντες περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού ναυτιλίας για 48 χρόνια. Δραστηριοποιείται στους θαλάσσιους δρόμους της Ελλάδας και της Αδριατικής και παραμένει δυναμικά πρωτοπόρος μεταφέροντας με αξιοπιστία επιβάτες και οχήματα, διαθέτοντας 10 ιδιόκτητα σύγχρονα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.

Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 Γράφημα Μετοχής Στοιχεία Μετοχής Εξέλιξη Κυριότερων Στοιχείων (Εννεάμηνο 2015 έναντι Εννεάμηνου2014)

http://www.helex.gr/documents/10180/4210701/636_11621_2015_Greek_1.pdf/811343f4-2d91-4d15-87d3-e5aa8bbd83fc

 Κύκλος εργασιών Ομίλου: €125,8 εκατ. έναντι €137,5 εκατ. Κύκλος εργασιών Μητρικής: €109,7 εκατ. από €120,6 εκατ.

 Κόστος πωληθέντων Ομίλου: €91,3 εκατ. έναντι €113,4 εκατ. Κόστος πωληθέντων Μητρικής: €79,8 εκατ. από €101,1 εκατ.

 Μικτά Κέρδη Ομίλου: €34,5 εκατ. από €24,1 εκατ. Μικτά Κέρδη Μητρικής: € 29,9 εκατ. από €19,5 εκατ.

 EBITDA Ομίλου: κέρδη €23,7 εκατ. έναντι ζημιών €9,9 εκατ. EBITDA Μητρικής: κέρδη €21,3 εκατ. έναντι ζημιών €8,9 εκατ.

 Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Ομίλου: κέρδη €2,4 εκατ., έναντι ζημιών €11,0 εκατ. Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους Μητρικής: κέρδη €1,5 εκατ., έναντι ζημιών €10,0 εκατ.

 

Στρατηγική – Προοπτικές:

 

 Η Διοίκηση του Ομίλου, με συγκεκριμένες κινήσεις, έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να υλοποιήσει τους στόχους που είχε θέσει τα τελευταία έτη. Ενέργειες όπως η συμμετοχή σε κοινοπραξία, η αποδοτικότερη διαχείριση πλοίων και δρομολογίων, οι έκτακτες ναυλώσεις κ.λπ., σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των καυσίμων, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους και σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας του Ομίλου. Η βελτίωση αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής, καθιστώντας εφικτό στο προσεχές διάστημα να επέλθει συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες.

 

 Οι στρατηγικοί στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου επικεντρώνονται πλέον στη διατήρηση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Μητρικής. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν την αναγκαία συνθήκη ώστε ο Όμιλος να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, διατηρώντας έτσι τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά του στον κλάδο της ακτοπλοΐας και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο ΑΝΕΚ LINES περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΑΝΕΚ LINES στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

* ,