Επισημάνσεις, αναλύσεις, σχόλια+παρατηρήσεις | Mikrometoxos.gr

Επισημάνσεις, αναλύσεις, σχόλια+παρατηρήσεις

12.05.2016 07:19

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Αποτιμώνται σε 1,24 δισ. ευρώ, με την τιμή της μετοχής να ενισχύεται από την αρχή του 2016 κατά 0,50%… Με 15,1 εκατ. συνολικά τεμάχια (ημερησίως 173560 τμχ) στο εύρος των 2,7400 και 4,2100 ευρώ (ΤΩΡΑ 4,0400 ευρώ). Με σκορ 9-2 στις τελευταίες 1 συνεδριάσεις και από τα 3,5200 μισό ευρώ υψηλότερα…

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,11 ευρώ έναντι 0,06 ευρώ για το 2015. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 2,51 δισ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. για το οικονομικό έτος 2015.

ΕΛΠΕ(Ι): Η καθαρή θέση στα 1,708 δισ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης 1,47. Αποτιμώνται σε 1,24 δισ. ευρώ (P/bv 0,72), στα 4,0400 ευρώ η τιμή της μετοχής στο ταμπλό με την λογιστική αξία της στα 5,6000 ευρώ…

ΕΛΠΕ(ΙΙ): Τα (EBITDA) ανήλθαν σε 128,9 εκατ. ευρώ, έναντι 154,5 εκατ. ευρώ για το  3μηνο του 2015. Απασχολεί προσωπικό 2680 ατόμων και για αμοιβές κατέβαλε στο τρίμηνο το ποσό των 1,25 εκατ. ευρώ. Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 1,33 δισ. ευρώ από -780 εκατ. στο περυσινό 3μηνο.

________________________

ΧΑΛΚΟΡ: Ο τραπεζικός δανεισμός ανέβηκε κι άλλο στα 630,7 εκατ ευρώ από τα 604,2 εκατ. Με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 34,8 εκατ. ευρώ δηλαδή ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται πάνω από το 7, ένα νούμερο αστρονομικό. Eπιστροφή σε θετικά ebitda και μάλιστα σε 51,6 εκατ. από αρνητικά 5,22 εκατ. στο 2014… Για αμοιβές της ελίτ κατέβαλε 4,72(!!!) εκατ. ευρώ. Απασχολεί 2447 άτομα προσωπικό από τα 2413 του 2014.

Στα ύψη οι πωλήσεις της στα 1,23 δισ. ευρώ,σημειώνοντας αύξηση κατά 13.9%, η οποία οφείλεται στον αυξημένο κατά 9,6% όγκο πωλήσεων καθώς και το βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων, καθώς η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε χαμηλότερα, σε ευρώ 4.952 ανά τόνο έναντι ευρώ 5.169 ανά τόνο το 2014.

ΧΑΛΚΟΡ(Ι): Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 15,4 εκατ. έναντι των -20,82 ευρώ του 2014. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από 120,8 εκατ. σε 82,61 εκατ. ευρώ. Αποτιμάται σε… 28,8 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής της στο… 0,2840 ευρώ. Εφέτος έχει κινηθεί στο εύρος των 0,1930 με 0,30500 ευρώ στο +3,65% και συναλλαγές 660 χιλ. τμχ, δηλ. το 0,65% περίπου του συνολικού αριθμού.

________________________

ΣΕΛΟΝΤΑ: Η καθαρή θέση μειώθηκε από 16,7 εκατ. σε 3,45 εκατ. ευρώ. Με τον τραπεζικό δανεισμό της να μειώνεται μεν, αλλά να παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα των…117 εκατ. ευρώ!! Τουτέστιν 33,9 φορές μεγαλύτερα των ιδίων κεφαλαίων της!!

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες γύρισαν αρνητικές σε 9,5 εκατ. ευρώ από τα +8,36 εκατ. του 2014… Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σημαντικά και συγκεκριμένα από 17,7 εκατ. σε 6,52 εκατ. ευρώ. Αποτιμάται σε 29,2 εκατ.ευρώ στη τιμή του 0,1430 ευρώ με P/bv 8,5!!! ΔΔΜ 33,9!!! Οι τράπεζες είναι οι μεγαλομέτοχοι πλέον, ότι θέλουν κάνουν στο ταμπλό…

________________________

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ- έκτακτα αποτελέσματα: Οι μη επαναλαμβανόμενες εγγραφές είχαν την τιμητική τους. Αφενός οι τράπεζες με αυτό τον τρόπο έφεραν μπροστά κόστος και αναπροσαρμογές παγίων προς πώληση σε εύλογες αξίες ώστε να μην τα βρουν μπροστά τους το 2016…Και αφ’ετέρου έκαναν πιο ρεαλιστικές τις αποτιμήσεις που συμμετέχουν στο ενεργητικό τους.

Ο λόγος που υπήρξε «εμπροσθοβαρής» επιβάρυνση δεν έχει να κάνει μόνο με την «καμμένη χρονιά»… Αλλά με την υποχρέωση που έχουν πλέον οι τράπεζες να μετατρέπουν κάθε χρόνο ένα μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης υπέρ του κράτους σε μετοχές, εφόσον δεν παρουσιάσουν κέρδη.

Έτσι μεγάλες επιβαρύνσεις δέχθηκαν οι ισολογισμοί κυρίως από μη συνεχιζόμενες ή προς πώληση δραστηριότητες (Alpha bank: Βουλγαρία, FYROM – Εθνική Τράπεζα: Τουρκία, NBGI, Αστήρ – Τράπεζα Πειραιώς: Κύπρος, Αγροτική Ασφαλιστική –Eurobank: Eurolife) από προγράμματα εθελούσιας εξόδου, αναδιάρθρωση δικτύου και απομειώσεις χρεογράφων ή άλλων άξιών προς πώληση.

________________________

JP ΑΒΑΞ: Αποτιμάται σε 24,77 εκατ. ευρώ, με την τιμή της μετοχής να ενισχύεται από την αρχή του 2016 κατά 7,77%… Με 2,5 εκατ. τμχ  συνολικά τεμάχια (ημερησίως 28700 τμχ) στο εύρος των 0,2080 και 0,3580 ευρώ (ΤΩΡΑ 0,3190 ευρώ). Στις τελευταίες 16 συνεδριάσεις εμφανίζει 13 (+ )

Παρά την υποχώρηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων στα 177,4 εκατ. στο τέλος του 2015 έναντι 216,8 εκατ. στο προηγούμενο έτος λόγω της ζημιογόνου χρήσεως, η κεφαλαιακή δομή του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή και αντιστοιχεί σε εσωτερική αξία 2,28 ανά μετοχή.

Η αξία των συμμετοχών του Ομίλου μειώθηκε κατά 9,2 εκατ. στα 229,6 εκατ. στο τέλος του 2015. Στον ισολογισμό 31.12.2015 της Εταιρίας J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. περιλαμβάνεται απομείωση αξίας συμμετοχών θυγατρικών συνολικού ύψους 63 εκατ.

ΑΒΑΞ: Η απομείωση συμμετοχών αξίας ποσού 43 εκατ. της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ αφορά σε ζημιές που προέρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα υπόλοιπα 20 εκατ. αφορούν απομείωση αξίας συμμετοχών σε δύο θυγατρικές εταιρίες.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου βάσει υπογεγραμμένων μόνο συμβάσεων υπερβαίνει τα 1,6 δις την 31.12.2015, ενώ την ίδια περίοδο υπάρχουν επιπλέον συμβάσεις οι οποίες αναμένεται να υπογραφούν προσεχώς. Ήδη από τις αρχές του 2016 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έχει αρχίσει εκ νέου να κινείται ανοδικά με την υπογραφή νέων συμβάσεων…

______________________

ΑΝΕΜΟΣ: Αποτιμάται σε 57,2 εκατ. ευρώ, με την τιμή της μετοχής να ενισχύεται από την αρχή του 2016 κατά 5,81%… Με 2,86 εκατ. συνολικά τεμάχια (ημερησίως 32900 τμχ) στο εύρος των 0,5330 και 0,7300 ευρώ (ΤΩΡΑ 0,6920 ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0832 ευρώ έναντι 0,0616 ευρώ για το 2014. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 123,2 εκατ. ευρώ έναντι 104,3 εκατ. για το οικονομικό έτος 2014.

ΑΝΕΜΟΣ(Ι): Η καθαρή θέση στα 117,44 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης 1,05. Αποτιμάται σε 57,2 εκατ. ευρώ (P/bv 0,49), με τον πολλαπλασιαστή κερδών στο 8, στο 0,6920 ευρώ η τιμή της μετοχής στο ταμπλό με την λογιστική αξία της στα 1,4200 ευρώ…

ΑΝΕΜΟΣ(ΙΙ): Τα (EBITDA) ανήλθαν σε 28,1 εκατ. ευρώ, έναντι 20,9 εκατ. ευρώ για το 2014, σημειώνοντας αύξηση 34,3%. Η σχέση ev/evitda διαμορφώνεται στο 6,4 και σ’ένα ικανοποιητικό νούμερο. Ο όμιλος έχει αρκετά περιθώρια ανάπτυξης υπό νορμάλ συνθήκες…

________________________

BIOΚΑΡΠΕΤ: Αποτιμάται σε 8,95 εκατ. ευρώ, με την τιμή της μετοχής να ενισχύεται από την αρχή του 2016 κατά 49,20%… Με 198000 συνολικά τεμάχια (ημερησίως 2275 τμχ) στο εύρος των 0,1390 και 0,4590 ευρώ (ΤΩΡΑ 0,3730 ευρώ)
Ο κύκλος εργασιών το 2015 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 81,41 εκατ. έναντι  74,13 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 9,82% σε σχέση με το 2014. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τη αύξηση των πωλήσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 8 προϊόντων αλουμινίου της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο. 
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν το 2015 και διαμορφώθηκαν στα 2,60 εκατ. κέρδη έναντι  (0,13) εκατ. ζημίες το 2014. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τη μείωση του κόστους και την αύξηση του μικτού κέρδους των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο. 
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ(Ι): Οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου το 2015 διαμορφώθηκαν σε (4,30) εκατ. έναντι  (7,23) εκατ. το 2014. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα 55,10 εκατ. ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε  24,29 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται σε 4,67εκατ.ευρώ.

________________________

ΛΑΒΙΦΑΡΜ: Τα ίδια κεφάλαια -αρνητικά- μειώθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου και βρέθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός ο καθαρός ενισχύθηκε σε 110 εκατ. περίπου από 98 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές κατεβλήθησαν… 2,3 εκατ. ευρώ. (πάλι καλά να λέμε…, γιατί μέχρι πρότινος χρέωναν τα διπλά!!) Αποτιμάται σε 6,33 εκατ. ευρώ!!!

________________________

 

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Τόχει λύσει το δικό του πρόβλημα στο ταμπλό… Αφού έχει ξεχάσει τι σημαίνει χρηματιστηριακή αγορά… Με συναλλαγές 4160 τεμαχίων στις (87) συνεδριάσεις του 2016 δηλ. κατά μέσο όρο ημερησίως 48 τεμάχια.

ΕΧΕΙ ανοίξει μόλις μία (1) φορά στις τελευταίες σαράντα (40) συνεδριάσεις. Υπερβολική και η αποτίμησή του στα 44,25 εκατ. ευρώ… Την στιγμή που ο καθαρός δανεισμός του ανέρχεται σε 92 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια στα… 13 εκατ. ευρώ!!! ΚΙΝΗΣΗ 2016: Χαμηλό 2,7000 και Υψηλό 2,9500

__________________________

ΣΧΟΛΙΟ: Δυστυχώς το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό της χώρας πάσχει και μάλιστα βαριά. Η πάθηση που το κατακλύζει ονομάζεται «οικονομική άγνοια και ασχετοσύνη». Και ατυχώς το παραπάνω συμπέρασμα δεν είναι γενίκευση.

Η αγορά δεν είναι ο μπαμπούλας ούτε έχει πολιτικά πρόσημα. Το μόνο που κάνει με τους διάφορους μηχανισμούς της, όπως το χρηματιστήριο, είναι να αντανακλά κάθε φορά την προσφορά και τη ζήτηση και τις προσδοκίες για τα μελλούμενα. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν είναι εκτός τόπου και χρόνου!

___________________________

“ΠΕΣΜΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ”.... Διαβάζουμε “αποδώ κι αποκεί”, αλλά “κι αποδώ μέσα”…

  • Εάν ο Γ.Δ. διασπάσει με αυξημένο τζίρο την ζώνη των Χ με Ψ μονάδων, τότε βάζει πλώρη για το επίπεδο των Α με Β μονάδων.
  • Στην αντίθετη περίπτωση ο Γενικός Δείκτης θα πρέπει να  διακρατήσει την περιοχή, που εκτείνεται μεταξύ των Γ με Δ μονάδων.
  • Ειδάλλως η επιβεβαιωμένη καθοδική τμήση των Γ μονάδων θα επαναφέρει το δείκτη σε καθοδική τροχιά ανοίγοντας για το ισχυρό επίπεδο στήριξης των Ε με Ζ μονάδων.

Χωρίς σχόλια, αφού οι χάρακες ό,τι και να γίνει μέσα θα πέσουν!!! Χαμογελάστε, τουλάχιστον το χαμόγελο χαρίζει ζωή… (εξαιρετικά αφιερωμένο…)

Ενσωματωμένη εικόνα 1

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017