Ανακοινώσεις: Byte, Mls, Intracom, Grivalia, Πλαστικά Θράκης

21.12.2015 15:24
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. [ΒΥΤΕ]ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ [ΙΝΤΚΑ] M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. [ΜΛΣ]GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. [ΓΡΙΒ]ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΠΛΑΘ]Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:50
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014